Særforanstaltninger

Nogle borgere kan have så komplekse problemstillinger, at den rette støtte er en individuelt tilrettelagt særforanstaltning – i hvert fald for en periode. Både af hensyn til borgeren selv og omgivelserne.

En særforanstaltning er en indsats målrettet borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte, men som pga. en problemskabende adfærd ikke vil kunne kompenseres indenfor rammerne af et ordinært tilbud. Indsatsen indebærer, som følge af den problemskabende adfærd, en personalenormering på mindst 1:1-støtte ved opstart. Ofte vil der også være behov for en skærmning af borgeren med henblik på:

  • At stabilisere situationen

  • At tilpasse den pædagogiske indsats

  • Evt. at afdække behovet for faglig udredning og mulig behandling

Trancit varetager særforanstaltninger for landets kommuner, hvor den rette støtte samt omgivelser, der skaber ro, stilles til rådighed. Vi løfter indsatsen som et projektorienteret og faseinddelt forløb – helt i tråd med Socialstyrelsens anbefalinger for god praksis på området. Det betyder, at vi løbende afstemmer og tilpasser indsatsen med afsæt i borgerens behov.

Særforanstaltning i lokalt samspil

Ofte opstår behov for en særforanstaltning med kort varsel. Det kan være, når en borger er i mistrivsel, et tilbud har opsagt indsatsen eller når en borger udskrives eller løslades. Derfor kan myndighederne have behov for at handle hurtigt, og i første omgang etablere en fleksibel og stabiliserende ekstern indsats, der kommer forud for en længerevarende indsats i kommunens eget regi.

Trancit tilbyder at varetage særforanstaltninger i lokalt regi, hvor vi stiller egnet bolig og støtte til rådighed. Vi kalder indsatsen ’særforanstaltning i lokalt samspil’, fordi vi går ind og supplerer den enkelte kommunes tilbudsvifte, når behov for hurtig opstart, særskilte rammer og ekstraordinær støtte opstår.

Undervisning og vidensvisitter:

Vi tilbyder at dele ud af vores viden om særforanstaltninger. Vi afholder gratis oplæg, hvor vi stiller skarpt på centrale opmærksomheder i særforanstaltninger og anbefalinger til god praksis på området. Vores vidensvisit inkl. fagligt oplæg tager 1,5 time og der indbydes til dialog undervejs, så videndelingen bliver relevant og praksisnær.

Vi tilbyder rådgivning inden for:

  • Specialpædagogisk vejledningsforløb

Vi vil gerne bidrage til, at alle får adgang til den rette støtte – fagpersonale som borgere. Derfor yder vi også praksisvejledning i komplekse borgersager. Her har vi fokus på at understøtte kommunerne i at styrke faglige indsatser samt beslutningsgrundlag.

Kontakt

Iben G Nielsen

Chefkonsulent

Iben.n@trancit.dk

25948381

 

Viden om:

TRANCIT | Adelgade 106 | 8660 Skanderborg | mail@trancit.dk | Tlf: 25 94 94 54 | Copyright © 2023 Trancit. All rights reserved.