Trancit understøtter den kommunale indsats på det specialiserede socialområde

Vi finder boliger og leverer støtte i hele landet

Bolig og støtte til unge

Boligløsning og individuelt tilpasset støtte i forbindelse med en anbringelse på eget værelse eller efterværn

Bolig og støtte til voksne

Akut boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger

Webinar

Hvordan finder vi boliger til socialt udsatte?

Tilmeld dig vores webinar
den 17. marts 2021
fra 14-15.30

Se film om Trancit

Vi vil fremme udsatte unge og voksnes mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.