Investér i mennesker
– det betaler sig

Center for Housing First

Center for Særforan­staltninger

Center for Støtte i eget hjem

Vi kan finde boligen

I Trancit har vi specialiseret os i at finde boliger til udsatte borgere. I praksis er det vores boligkoordinator Jørgen Petersen, som systematisk tager sig af at screene boligmarkedet for relevante boliger og pleje samarbejdet til vores netværk af både private- såvel som almenboligudlejere.

6 gode grunde til at vælge Trancit

En tæt og pålidelig samarbejdspartner for kommunen

  • Trancit leverer helhedsorienterede indsatser inden for bolig og støtte. Vi tror på, at den rette støtte er en forudsætning for, at det enkelte menneske kan lykkes
  • Trancit yder akut opstart og fleksible løsninger til borgere med komplekse problemer
  • Trancit er økonomisk ansvarlige og laver udredninger og afklaring af fremadrettet behov i tæt samarbejde med kommunen

Høj faglighed i håndteringen og dokumenterede indsatser

  • Trancit finder boligen
  • Trancit kan skabe ro og overblik i komplekse sager
  • Trancit tager afsæt i nyeste viden og evidensbaserede metoder, og arbejder med datastyring og grundigt dokumenterede socialfaglige indsatser

Har du brug for mere viden?
Book et vidensvisit.

Book vidensvisit

Book et gratis vidensvisit, hvor vi deler vores store faglige viden med jer. En vidensvisits varer cirka halvanden time, og vi tilpasser oplægget til jeres ønsker og behov.

Udfyld formularen og vi kontakter dig og aftaler tidspunkt.