Vi leverer velfærds­løsninger indenfor særforanstaltninger, helhedsorienterede indsatser og hjemløshed

Vi gør en forskel for socialt udsatte – ved at sikre rette hjem og støtte – i fællesskab

Center for Særforan­staltninger

Specialindsats målrettet borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte

Center for
Støtte i eget hjem

Akut boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger

Center for Housing First

Alle har ret til et hjem og vi tror på at hjemløshed kan afskaffes med den rette støtte.

Se film om Trancit

Afspil film

Vi vil fremme udsatte unge og voksnes mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.