Vi leverer velfærds­løsninger indenfor særforanstaltninger og hjemløshed ❤️

Vi gør en forskel for socialt udsatte – ved at sikre rette hjem og støtte – i fællesskab

Særforan­staltninger

Specialindsats målrettet borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte

Bolig og støtte

Akut boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger

Webinar

Sådan reduceres antallet af unge i hjemløshed med 420% på 1 år

Se film om Trancit

Afspil film

Vi vil fremme udsatte unge og voksnes mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.