Center for
Housing First

Center for Housing First

I Trancit leverer vi Housing First-indsatser med ICM-støtte jævnfør §85a. 
Vi har en stor viden og praktisk erfaring med, hvordan Housing First bedst implementeres, og vi kan enten udføre projekter med enkelte borgere eller varetage større målgrupper.

I Center for Housing First arbejder vi med det mål, at borgeren selv skal blive i stand til at leve det liv, som borgeren drømmer om. Først og fremmest hjælper vi borgeren i egen bolig, så der er et fundament for at skabe en tilværelse med et bærende netværk og en tilknytning til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i de otte vigtigste dimensioner i borgerens liv: først og fremmest bolig og herefter uddannelse og job, økonomi, socialt netværk, psykisk og fysisk helbred, socialt netværk, daglige aktiviteter og eventuelt misbrug.

Vi hjælper borgeren med at identificere de tre dimensioner af borgerens liv, som han eller hun selv finder vigtigst. Herefter kan vi skabe den balance og sociale trivsel, der giver motivationen og de ressourcer, som det kræver at arbejde med andre problemstillinger og opnå den ønskede forandring. Vi yder også praktisk og fleksibel støtte, når borgeren har behov for det. Det betyder, at vi helt lavpraktisk kan hjælpe borgeren med at flytte og få hængt gardinerne op i den nye bolig, så rammerne kommer på plads til – eksempelvis – at kunne træne den sociale muskel og få et støttende netværk iværksat og vedligeholdt.

Case

Borger X er en 24-årig kvinde, der kommer fra en kaotisk familie og som bliver anbragt på døgninstitution som 15-årig. X startede allerede med at ryge hash som 13-årig og har i dag et blandingsmisbrug af middelsvær grad. X mener selv, at der er tale om selvmedicinering for at kunne holde sig selv ud og holde tankerne i ro. Det er ikke lykkedes X at opnå en stabil boligsituation, og hun har været hjemløs af flere omgange. X er flyttet ind på et herberg i nabokommunen for en måned siden, og det er nu lykkedes X’s hjemkommune at få genetableret en kontakt til X. 

X bevilges en Housing First-indsats med ICM-støtte, jf. SEL §85a.

ICM-metoden

ICM-metoden er tidsubegrænset og henvender sig til den gruppe af personer i hjemløshed, som har behov for støtte i en længerevarende periode, og som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud.

Socialstyrelsen beskriver målgruppen således:

Målgruppen for en ICM-indsats er unge og voksne borgere med komplekse støttebehov, fx på grund af psykisk sygdom, misbrug eller andre alvorlige psykosociale vanskeligheder, som har brug for en intensiv social og praktisk støtte i en længerevarende periode, ifm. at borgeren flytter i egen bolig, og for efterfølgende at kunne fastholde boligen.

Vi har udviklet en investeringscase, hvor man som kommune over to år får mulighed for implementering af Housing First. I vores investeringstilgang findes der både et stort menneskeligt og et økonomisk potentiale, og som kommune er det muligt enten selv at stå for investeringen eller at inddrage Den Sociale Kapitalfond. For den enkelte borger er der store menneskelige gevinster at hente og for kommunen og samfundet er der et økonomisk potentiale til forløsning. Trancit går forrest i forløbet og koordinerer og iværksætter de indsatser, der kræves for at skabe en forankring af Housing First overfor kommunens hjemløse.

Trancit tilbyder:

  • Permanent bolig inden for tre måneder
  • Støtte – så længe borgeren har behovet
  • Hurtighed og fleksibilitet
  • Datastyring og dokumentation af de socialfaglige indsatser

Vi tilbyder også undervisning, rådgivning og vidensvisitter om Housing First, som kan hjælpe jer med at implementere en række værktøjer og tilgange.

Kontakt os

Iben G. Nielsen
Chefkonsulent

Anette Krarup
Konsulent/Underviser