Specialindsats – Handicap & Psykiatri

Specialindsats – Handicap & Psykiatri

En kompleks målgruppe, der kræver individuelle løsninger
Målgruppen for specialindsats er yderst kompleks, og de forskellige handicap, fysiske eller psykiske vanskeligheder og diagnoser, kræver ofte forskellige metoder, tilgange og strategier.

Der er derfor oftest tale om unikke sager, som kræver en målrettet individuel indsats og ikke blot standardiserede løsninger. Den udfordrende adfærd ses ofte blandt personer, der har svære sociale, kognitive, kommunikative og sproglige funktionsnedsættelser. Den uhensigtsmæssige adfærd er i de fleste tilfælde udviklet over tid og i konkrete kontekster, hvor den enkelte er indgået i et dialektisk samspil med omgivelserne.

De personer, der tilbydes en specialindsats, har særlige komplekse karakteristika i deres adfærd og kan ikke rummes inden for de eksisterende almene tilbud. Målgruppen for specialindsatser generelt er både børn, unge og voksne.

Vores skræddersyede løsninger har god effekt
Trancit har positive erfaringer med at arbejde håndholdt med denne målgruppe, via individuelle skræddersyede løsninger. Der arbejdes bl.a. med ”afstemt pædagogik”, hvor vi tager udgangspunkt i ”Low Arousal” tilgangen – metoden anbefales af socialstyrelsen. Det sikres, at borgeren får den helhedsorienterede indsats, som er tværfaglig og koordineret på alle samarbejdspartnere i sagen.

Det er vigtigt, at der forventningsafstemmes inden sagsopstart med bl.a. timer, placering, risikoanalyse, beredskabsplan m.m.