Hjemtagelse – Børn & Familier

Hjemtagelse fra midlertidigt botilbud

Med et individuelt og fleksibelt støtteforløb ved Trancit kan I spare op mod 30.000 kr. om måneden i gennemsnit pr. sag.

 

I forbindelse med hjemtagelse fra § 107-tilbud tilbyder vi blandt andet at:

  • Være behjælpelige med at anskaffe den rette bolig til den unge. Vi kan skaffe boliger i hele landet.
  • Yde både den praktiske og sociale støtte i forbindelse med flytningen.
  • Udarbejde forslag til indsatsmål på baggrund af sagens akter og vores kendskab til borgeren og dennes motivation, ønsker og drømme.
  • Fremsende skriftlig opfølgning til myndighed hver 3. måned med fokus på progression.

Mere tid til borgeren – flere penge sparet
Forløbet kan sammensættes efter både almindelig § 85-støtte eller som et CTI-forløb eller en kombination heraf – afhængigt af borgerens problematikker og ønsker.

Et hjemtagelses-forløb hos Trancit medfører hurtigere opnåelse af indsatsmål samt mere ATA-tid for den unge og er en økonomisk gevinst for jer. Med et individuelt og koordinerende forløb hos Trancit har I sikkerhed for, at den unge modtager den støtte, som I har bevilliget. Tiden går ikke til andre borgere eller andre opgaver!

Økonomisk besparelse med CTI
Trancit har leveret ydelser, som anslår en besparelse på op mod 300.000 kr. i gennemsnit pr. sag for de første ni måneder – og en yderligere besparelse efter­følgende.

Bolig før alt andet
Trancit tager udgangspunkt i Housing First-tilgangen, hvilket betyder, at Trancit finder en egnet bolig på baggrund af den unges behov og ønsker i samråd med myndigheden. Dernæst etableres relation til den unge, og der motiveres til flytningen. Trancit sørger for det administrative og praktiske i forbindelse med flytningen og udfører herefter den sociale indsats ud fra CTI-metoden.

Læs mere om Trancits Bolignetværk her