Bostøtte

Målgruppen

Målgruppen for denne ydelse er borgere, der har behov for en fleksibel og skræddersyet indsats efter SEL §85.

Støtten

Det overordnede formål med vores støtteindsats er altid at øge borgerens funktionsevne og mindske støttebehovet, så borgeren kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv, som muligt.

Vores bostøtter leverer en støtteindsats i hele landet, som er:

Skræddersyet

Støtten tilpasses løbende den enkelte borgers individuelle behov, i henhold til kommunens sociale handleplan jf. SEL § 141. Vi kobler den eller de bostøtter på indsatsen, som fagligt og erfaringsmæssigt matcher borgerens behov bedst muligt.
Kontakt os

Fleksibel

Vi lægger stor vægt på at tilpasse vores indsats, så det giver mening for de borgere, vi arbejder med. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med borgerne og timetallet skrues op og ned afhængigt af borgerens behov. Der er mulighed for en akuttelefon, så både borger og sagsbehandleren kan få fat på os døgnet rundt.
Kontakt os

Helheds­orienteret

Vi går ind i alle relevante aspekter af borgerens liv og skaber sammenhæng mellem støtten og øvrige ydelser og aktiviteter, som borgeren modtager eller deltager i. Det sikrer, at borgeren oplever en helhed i den samlede indsats. Vi samarbejder med pårørende og borgerens øvrige netværk med fokus på at styrke og fastholde dette.
Kontakt os

Dokumentationen

I tæt dialog med kommunen og på baggrund af indsatsmålene tilpasses omfanget af støtten løbende, så prisen for indsatsen til enhver tid modsvarer behovet – hverken mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Sådan dokumenterer vi

God dokumentationspraksis understøtter kvaliteten i den socialpædagogiske indsats. Derfor er vi meget bevidste om hvad, hvorfor og hvordan vi dokumenterer. I vores målrettede og fagligt funderede dokumentation vil I derfor se en tydelig sammenhæng mellem indsatsen, aktiviteter og det der dokumenteres samt mellem aktiviteter og handleplanens mål og delmål.

Vi lægger stor vægt på, at vores dokumentation fremstår både overskuelig og gennemsigtig for både sagsbehandler og den unge. Vi underretter løbende myndighed om udvikling eller ændringer i forhold til støttebehov, så støtten kontinuerligt matcher den unges aktuelle behov.

Kontakt os

Jesper Holm

Jesper Holm
Områdeleder Jylland /Fyn​
jesper.h@trancit.dk
25 94 22 38

Brian profilbillede

Brian Kanstrup
Områdeleder Sjælland
brian.k@trancit.dk
40 24 66 09

Trancit medarbejdere

Har borgeren behov for en bolig?

Vi tilbyder at hjælpe med at finde en egnet bolig som en del af en SEL §85-støtteindsats.