Bolig og støtte til voksne

Akut boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger.

Målgruppen

Målgruppen for denne ydelse er borgere, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet indsats efter SEL §85.

Det kan dreje sig om borgere, der indenfor kort tid skal:

  • løslades fra fængsel
  • udskrives fra en psykiatrisk eller retspsykiatrisk afdeling
  • fraflytte et §110-tilbud
  • fraflytte et §107-tilbud

Det kan også være borgere, som har behov for en boligløsning og støtte af andre årsager.

Støtten

Det overordnede formål med støtteindsatsen er altid at øge borgerens funktionsevne og mindske støttebehovet, så borgeren kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

I overgangen til og i egen bolig leverer Trancit en støtteindsats i hele landet, som er:

Skræddersyet

Støtten tilpasses løbende den enkelte borgers individuelle behov, i henhold til kommunens sociale handleplan jf. SEL § 141. Vi kobler den eller de bostøtter på indsatsen, som fagligt og erfaringsmæssigt matcher borgerens behov bedst muligt.
Kontakt os

Fleksibel

I Trancit lægger vi stor vægt på at tilpasse indsatsen, så det giver mening for de borgere, vi arbejder med. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med borgerne og timetallet skrues op og ned afhængigt af borgerens behov. Der er mulighed for en akuttelefon, så både borger og sagsbehandleren kan få fat på os døgnet rundt.
Kontakt os

Helheds­orienteret

Vi går ind i alle relevante aspekter af borgerens liv og skaber sammenhæng mellem støtten og øvrige ydelser og aktiviteter, som borgeren modtager eller deltager i. Det sikrer, at borgeren oplever en helhed i den samlede indsats. Vi samarbejder med pårørende og borgerens øvrige netværk med fokus på at styrke og fastholde dette.
Kontakt os

Boligen

Som en del af vores støtteindsats kan vi tilbyde at hjælpe borgeren med at finde en egnet bolig. Det gør vi via en systematisk og målrettet boligsøgningsprocedure samt vores voksende netværk af private udlejere og boligforeninger.

Med udgangspunkt i principperne for Housing First vil vi altid først forsøge at finde en permanent bolig til borgeren, men i akutte sager kan det blive nødvendigt med en midlertidig boligløsning. I så fald vil der altid være et aktivt handlemål omhandlende boligsøgning, så der hurtigst muligt kan etableres en boligløsning hvor borgeren kan opholde sig permanent. I nogle tilfælde vil borgeren kunne overtage lejemålet af den midlertidige bolig.

Vi ved, at der ofte kan opstå udfordringer i forhold til betaling af depositum, hæftelse for skader på boligen, opsigelsesfrist, flytning mv. Det har vi god erfaring med, at finde de bedst mulige løsninger på, i samarbejde med den enkelte sagsbehandler.

Ud- og indflytning

Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, støtter og guider Trancits bostøtter borgeren igennem flytteprocessen. I tæt samarbejde med borgeren kan vi, alt efter borgers behov, tilbyde støtte og/eller hjælp til:

  • ned- og udpakning af ejendele
  • bestilling af flyttebil og flyttemænd
  • adresseændring, ansøgning om boligstøtte, enkeltydelse til etablering osv.
  • anskaffelse af møbler og indretning af hjemmet (f.eks. opsætning af lamper, hænge billeder op og samle møbler)
  • indkøb af basisvarer og rengøringsmidler

Dokumentationen

I tæt dialog med kommunen og på baggrund af indsatsmålene tilpasses omfanget af støtten løbende, så prisen for indsatsen til enhver tid modsvarer behovet – hverken mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Sådan dokumenterer vi

God dokumentationspraksis understøtter kvaliteten i den socialpædagogiske indsats. Derfor er vi meget bevidste om hvad, hvorfor og hvordan vi dokumenterer. I vores målrettede og fagligt funderede dokumentation vil I derfor se en tydelig sammenhæng mellem indsatsen, aktiviteter og det der dokumenteres samt mellem aktiviteter og handleplanens mål og delmål.

Vi lægger stor vægt på, at vores dokumentation fremstår både overskuelig og gennemsigtig for både sagsbehandler og den unge. Vi underretter løbende myndighed om udvikling eller ændringer i forhold til støttebehov, så støtten kontinuerligt matcher den unges aktuelle behov.

Kontakt os

Jesper Holm

Jesper Holm
Områdeleder Jylland /Fyn​
jesper.h@trancit.dk
25 94 22 38

Brian profilbillede

Brian Kanstrup
Områdeleder Sjælland
brian.k@trancit.dk
40 24 66 09

Trancit medarbejdere

Har borgeren ikke behov for en bolig?

Vi tilbyder også støtte efter SEL §85 til borgere, der ikke har behov for hjælp til at finde en bolig.