Webinar

Hvordan finder vi boliger til socialt udsatte borgere?

Gratis webinar den 17. marts 2021 kl. 14.00-15.30 (TILMELDING LUKKET – webinaret uploades på siden i april 2021)

Tilmeld dig dette webinar hvor vi fremlægger vores bud på, hvordan kommuner finder egnede boliger til socialt udsatte borgere

Mange medarbejdere og ledere på socialområdet oplever udfordringer med at finde egnede boliger til borgere med komplekse problemstillinger. Det kan eksempelvis være unge eller voksne, som skal fraflytte et anbringelsessted, opholder sig på forsorgshjem, skal fraflytte et §107-tilbud eller udskrives fra en psykiatrisk afdeling.

Udfordringerne kan blandt andet skyldes:

 • manglende systematiske procedurer for at finde boliger
 • lovgivning og mindset, som modarbejder Housing First tilgangen
 • at borgerne bliver valgt fra af udlejere
 • manglede koordinering på tværs af søjler i det kommunale system – særligt mellem ydelsescentre og socialområdet
 • at anvisningsretten ikke anvendes eller der ikke er etableret samarbejde med boligforeninger og private udlejere

I Trancit brænder vi for at finde løsninger på udfordringerne, fordi vi mener, at en stabil boligsituation er afgørende for trivsel og udvikling.

Når udsatte borgere ikke får en egnet bolig, kan det have store omkostninger – både menneskeligt og økonomisk. Det kan blandt andet resultere i, at borgere opholder sig i tilbud i længere tid, end de reelt har behov for og forsinke deres mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig. Det kan også betyde, at borgere opholder sig i en hjemløshedssituation, som kan forværre både sociale, psykiske og sundhedsmæssige problemstillinger.

Det vil vi i Trancit gerne lave om på. 

Konkrete tiltag og værktøjer

På webinaret præsenterer vi vores bud på konkrete tiltag og værktøjer, der kan gøre det lettere for kommuner at etablere boligløsninger til socialt udsatte. Det gør vi på baggrund af den viden, vi har samlet om området, gennem:

 • de Socialstyrelsen-projekter, som Trancit indgår i med Hjørring Kommune og Norddjurs Kommune. Læs mere her
 • Trancits egne bolig- og støtteydelser
 • cases fra ind- og udland
 • forskning på området

Du vil blandt andet høre om:

 • Hvorfor det er så vigtigt at sikre en stabil boligløsning til udsatte borgere. 
 • Hvad der gør det svært at finde boligerne. 
 • Hvad vi kan lære af forskning og cases fra ind- og udland. 
 • Hvilke strategier vi i Trancit anvender for at finde boliger 

Tilmeld webinaret:
Hvordan finder vi boliger til socialt udsatte borgere?

Tid: 17. marts 2021 kl. 14.00-15.30

Sted: Teams

Pris: Gratis

Målgruppe: Kommunale medarbejdere og ledere på socialområdet

Har du spørgsmål til webinaret?

Kontakt

Louise Marie Pedersen

Louise Marie Pedersen
Antropologfaglig
udviklingskonsulent​
louisemarie.p@trancit.dk
25 94 08 58

Louise Marie