Kom med når vi for Socialstyrelsen – i samarbejde med Komponent, Kommunernes Udviklingscenter – afholder et videnskursus med fokus på, hvordan man med recovery-orienterede metoder og empowerment-fokuserede tilgange kan understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for borgere i socialpsykiatrien.

Tal viser, at kun knap hver fjerde borger i socialpsykiatrien har en eller anden form for kontakt med arbejdsmarkedet. Samtidig viser undersøgelser, at det at være en del af et arbejdsfællesskab kan have afgørende betydning for borgerens recoveryproces. Derfor giver det mening, at den koordinerende indsats skal styrkes. Med dette videnskursus vil vi anvise, hvordan det kan ske – med gevinst for både borgere og kommune.

Kursets indhold

Du vil få inspiration til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og du får brugbar viden om virkningsfulde metoder som IPS, BIP-projektet, Job-First og CTI.

Sammen vil vi stille skarpt på de centrale elementer ved metoderne og forholde os reflekterende til, hvordan vi som fagprofessionelle møder og tænker om udsatte ledige i praksis.

For hvornår er en borger i socialpsykiatrien klar til at starte i beskæftigelse? Hvordan arbejder man fleksibelt men stadig manuelbaseret med CTI-metoden, og hvilke elementer har faktisk effekt, når en borger understøttes i at opnå tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet?

Med dette kursus bliver I indført i viden om koordinerende social- og beskæftigelsesfaglige indsatser, og I får inspiration til, hvordan I i jeres egen organisation kan arbejde videre med en eller flere af de anviste tilgange og metoder.

Vil du læse mere om kurset, om hvor og hvornår det afholdes, samt hvem der underviser på dagen – og ikke mindst tilmelde dig, så klik her.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Trancit og Komponent – Kommunernes Udviklingscenter for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Praktisk info: