Støtte- og kontakt­person

Målgruppen

Målgruppen for denne ydelse er unge i alderen 16-23 år, med behov for en fast kontaktperson, som kan yde en fleksibel og skræddersyet støtteindsats efter SEL §52, stk. 3 eller §76.

Støtten

Det overordnede mål med støtteindsatsen til denne målgruppe er at forberede dem til voksenlivet og skabe en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Vores støtte- og kontaktpersoner leverer en støtteindsats, som er:

Skræddersyet

Støtten tilpasses løbende den enkelte unges individuelle behov, i henhold til kommunens sociale handleplan jf. SEL § 141. Vi kobler den eller de støtte- og kontaktpersoner på indsatsen, som fagligt og erfaringsmæssigt matcher den unges behov bedst muligt.
Kontakt os

Fleksibel

Vi lægger stor vægt på at tilpasse vores indsats, så det giver mening for den unge. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med den unge og timetallet skrues op og ned afhængigt af den unges behov. Der er mulighed for en akuttelefon, så både den unge og sagsbehandleren kan få fat på os døgnet rundt.
Kontakt os

Helheds­orienteret

Vi går ind i alle relevante aspekter af den unges liv. Vi støtter op om den unges liv og skaber sammenhæng mellem støtten og øvrige ydelser og aktiviteter, som den unge modtager eller deltager i. Vi samarbejder med relevante pårørende og den unges øvrige netværk med fokus på at styrke og fastholde dette. Det kan eksempelvis være skole, UU-vejledere eller sundhedspersonale. Det sikrer, at den unge oplever en helhed i den samlede indsats og styrker det fundament, hvorfra den unge bevæger sig ud i voksenlivet.
Kontakt os

Særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse

Vi støtter de unge i at fastholde en tilknytning til skole og uddannelse. Sideløbende og i tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende arbejder vi målrettet mod at den unge får et fritidsjob, da vi oplever, at unge med et fritidsjob bliver bedre i stand til at formulere en ønsket vej for dem selv og deres uddannelse.

Er der behov for støtte til hele familien?

Vi tilbyder også familiebehandling. Læs mere her.

Dokumentationen

I tæt dialog med kommunen og på baggrund af indsatsmålene tilpasses omfanget af støtten løbende, så prisen for indsatsen til enhver tid modsvarer behovet – hverken mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Sådan dokumenterer vi

God dokumentationspraksis understøtter kvaliteten i den socialpædagogiske indsats. Derfor er vi meget bevidste om hvad, hvorfor og hvordan vi dokumenterer. I vores målrettede og fagligt funderede dokumentation vil I derfor se en tydelig sammenhæng mellem indsatsen, aktiviteter og det der dokumenteres samt mellem aktiviteter og handleplanens mål og delmål.

Vi lægger stor vægt på, at vores dokumentation fremstår både overskuelig og gennemsigtig for både sagsbehandler og den unge. Vi underretter løbende myndighed om udvikling eller ændringer i forhold til støttebehov, så støtten kontinuerligt matcher den unges aktuelle behov.

Kontakt os

Helle Mortensen

Helle Mortensen
Områdeleder Jylland /Fyn​
helle.m@trancit.dk
25 94 85 44

Brian profilbillede

Brian Kanstrup
Områdeleder Sjælland
brian.k@trancit.dk
40 24 66 09

Trancit medarbejdere

Har den unge behov for en bolig?

Vi tilbyder at hjælpe med at finde en egnet bolig som en del af en SEL §52, stk. 3 eller §76 støtteindsats.