Trancit har erfaring med at varetage individuelt tilrettelagte indsatser af særforanstaltningskarakter. Der har været tale om borgere, der grundet problemskabende adfærd i en periode har haft behov for særligt skærmede rammer i egen bolig.

Erfaringen har været, at den intensive og fleksible indsats har givet mulighed for at arbejde udredende og stabiliserende med den enkelte borger. 

Vi har siden 2016 ydet støtte af særforanstaltningskarakter til 13 borgere, hvor de 11 har været voksne. De 8 startede som særforanstaltninger, mens de resterende 5 var grænseforanstaltninger.

Vi har haft sagerne i alt fra 5 uger til 2.5 år – med en gennemsnitstid på 1 år og 3 måneder. Imens vi har haft borgerne, er det lykkedes os at få nedskrevet 6 borgere via social inklusion – en endda helt ned til få timer om dagen. En anden har vi haft så stor succes med, at vi kunne nedskrive hende fra 32 til 12 timer i døgnet på kun 3 måneder. I 6 tilfælde er vi lykkedes med at få borgerne stabiliseret og videre i det rette tilbud for dem. En er endt i fængsel.

En del af de borgere, vi har arbejdet med, har været dobbeltdiagnosticeret og samtidig haft selvskadende adfærd og/eller misbrug.