Særforanstaltninger

Vi tror, på at mennesker med voldsom problemskabende adfærd, i rette omgivelser, med rette støtte, kan komme tilbage i trivsel.

Trancit har stor erfaring med at understøtte de danske kommuner i komplekse sager med borgere, der har brug for en så omfattende støtteindsats, at den ikke kan rummes i eksisterende ordinære tilbud.

Vi kan som udgangspunkt opstarte særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter i hele landet, dog kan der være nogle forbehold og betingelser, der skal aftales og overholdes inden opstart er mulig.

Hvad er en særforanstaltning?

Der er nogle tilfælde, hvor den rette støtte for borgeren er en individuelt tilrettelagt særforanstaltning – i hvert fald for en periode. Både af hensyn til borgeren selv og omgivelserne.

En særforanstaltning er en indsats målrettet borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte, men som pga. en problemskabende adfærd ikke vil kunne kompenseres indenfor rammerne af et ordinært tilbud.

Indsatsen indebærer, som følge af den problemskabende adfærd, en personalenormering på mindst 1:1. Ofte vil der også være behov for en skærmning af borgeren med henblik på;

  • at stabilisere situationen
  • at tilpasse den pædagogiske indsats
  • og evt. afdække behov for faglig udredning og mulig behandling

Formålet med særforanstaltningen er altså at skabe de nødvendige rammer, for at vi kan håndtere den problemskabende adfærd, så borgeren kan opnå en bedre og mere værdig tilværelse med størst mulig grad af selvstændig livsførelse.