Referencer for Trancit

Her er udvalgte udtalelser fra nogle af de kommuner, vi har arbejdet sammen med.

citat-ikon-trancit

Vesthimmerlands Kommune

Jeg bliver bekendt med Trancit via vores myndighedsafdeling. Efter henvendelsen oplever jeg en effektiv arbejdsgang, hvor der hurtigt bidrages med konsulentbistand samt personer konkret på opgaven (en kompleks borgersag).

Der er en kæmpe faglighed og anerkendende kommunikation. Trancit har i høj grad bidraget til kompetenceløft i komplekse borgersager og vist nye veje i tilgangene.

Håber meget på fremtidigt samarbejde.

Nellie Hilding
Forstander
Byen i Byen, Aalestrup

citat-ikon-trancit-03

Aarhus Kommune

En væsentlig årsag til at det lykkedes for Trancit at fastholde tilbuddene, har været deres evne til at skaffe de unge en relevant og billig bolig. Det er lykkedes at fastholde de unge i en udvikling, der oftest har stoppet eller formindsket den negative spiral.

Lars H. Meineche
Ungdomssanktionskoordinator
Aarhus Kommune

citat-ikon-trancit

Middelfart Kommune

Trancit kan sammesætte fleksible teams med høj og bred faglighed. Trancit er med til at udtænke kreative løsninger, og deres koncept med fast pris gør det let for os at styre økonomien.

Christiane Pape Lehrmann
Teamleder
Middelfart Kommune

Referencer for Center For Videndeling

Her kan du læse, hvad andre har udtalt om samarbejdet med os.

citat-ikon-trancit

Vesthimmerlands Kommune

Myndighedsafdelingen – Det specialiserede socialområde for voksne i Vesthimmerlands Kommune har i 1 1/2 år været i et samarbejde med Trancit omkring særligt dyre enkeltsager. Dette samarbejde har involveret stort set alle medarbejdere og ledere i afdelingen.

Det har været et forrygende spændende samarbejde, hvor vi har lært utrolig meget om, hvordan vi skal agere i sager, hvor der er modstand i forhold at lave helt nødvendige ændringer.

Vi har oplevet at vores faglige vurderinger er blevet væsentlig opkvalificerede, med det resultat, at det er lykkedes at komme igennem med stort set de ændringer, som var planlagt.

Vi har fået faglig sparring og er blevet holdt i hånden i svære møder med tilbudssteder, borgere, pårørende og værger. Vi har lært om forskellige faglige metoder og fået meget bedre forståelse for myndigheds rolle i sagerne.

Vi har i det hele taget fået mod og blod på tanden til at fortsætte det gode arbejde, også ved Trancits exit inden længe. At entrere med Trancit er en investering, der rækker ind i fremtiden, og kan ses på bundlinjen.

Vi kender Trancit for deres troværdighed, fleksibilitet og ualmindelige dygtige medarbejdere.

Lene Schmidt
Myndighedsleder
Myndighed Psykiatri og Handicap