Ydelser

Udvikling og drift af projekter

I Projekt & Udvikling arbejder vi med udvikling og drift af projekter indenfor socialområdet i samarbejdet med landets kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Udgangspunktet for alle vores projekter er, at vi ønsker at være med til at skabe en bedre støtte og hjælp til borgeren samt en økonomisk forbedring for kommunen. Vi kalder det ”den dobbelte bundlinje”.

Projekter med finansiering fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udmønter årligt en lang række ansøgningspuljer, som støtter initiativer på socialområdet. I 2020 forventes udmøntning af 23 ansøgningspuljer med et samlet beløb på ca. 506,4 mio. kr.

Vores erfaring er, at det kan være svært for kommunerne at finde tid og ressourcer til at skrive kvalificerede ansøgninger indenfor tidsfristen, når driften tager over. Derfor hjælper vi kommunerne med at udforme projekter, så vi sammen kan udvikle bedre indsatser til udsatte børn, unge og voksne.

Ved at samarbejde med os får I:

  • en tovholder med faglighed og bred erfaring indenfor socialområdet, projektansøgning og projektledelse
  • en samarbejdspartner, som tilfører de ressourcer, der er nødvendige for at sikre projektansøgningens og projektets fremdrift

På den måde sikrer vi, at vi sammen får skabt en indsats, der giver mening for både borger, bundlinje og jeres organisation.

Socialstyrelsens Puljekalender for 2020 kan ses her.

Læs om vores Socialstyrelsens projekter her:

Projekt HJEM

Projekt Social Støtte i Overgangen til og Fastholdelse i Job

Projekter med finansiering fra private fonde

Der findes flere private fonde, der har til formål at støtte projekter i Danmark, med fokus på borgere i en udsat position f.eks. Velux Fonden, Bikubenfonden eller A.P. Møller Fonden. Fordelen ved at søge finansiering gennem fonde som disse er, at vi har frie hænder til at skræddersy et projekt, der passer til kommunens specifikke behov, politiske målsætninger og visioner.

Hvis I har en idé til et projekt eller har en udfordring I ønsker en løsning på, hjælper vi jer både med at:

  • designe og målrette projektet
  • finde de rigtige fonde
  • udforme kvalificerede ansøgninger

Læs om vores projekter med finansiering fra private fonde her:

Projekt Built for Zero

Når I samarbejder med os, får I professionel støtte til projektledelse fra første tanke til projektet er implementeret.

Kurser og opkvalificeringsforløb

Vi tilbyder kurser og opkvalificeringsforløb med udgangspunkt i Housing First. Housing First har både i dansk og international sammenhæng vist gode resultater i forhold til at bekæmpe hjemløshed. Housing First handler om, at boligen er en menneskeret og at en indsats over for de hjemløse starter med en bolig. Boligen er ikke noget, man kan eller skal gøre sig fortjent til som hjemløs.

Housing First handler også om at den støtte, som borgeren tilbydes i forbindelse med en boligplacering, skal ske efter anerkendte metoder, som blandt andet CTI og ICM.

Undervisning i CTI

I Projekt & Udvikling er vi certificerede i CTI-metoden fra Center of the Critical Time Intervention v/Dan Herman og Helle Thorning. Vi har undervist i CTI i Socialstyrelsens projekt “Social Støtte i overgangen til og fastholdelse i job 2017-2020″.

I 2020 tilbyder vi undervisning i CTI på Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) samt implementeringsstøtte til kommunerne. Vi skræddersyer vores forløb sammen med jer. Omfanget af undervisningen er ca. 12 timer samt en halv opfølgningsdag på 4 timer.

Undervisning i ICM

ICM er en af metoderne i Housing First. ICM er kendetegnet ved at være individuel, fleksibel og tidsubegrænset støtte til borgere, som i overgangen til egen bolig vurderes at have behov for en omfattende indsats i en tidsubegrænset periode.

Vi tilbyder undervisning i ICM og implementeringsstøtte til kommunerne. Vi skræddersyer vores forløb sammen med jer. Omfanget af undervisningen er ca. 6 timer samt en halv opfølgningsdag på 4 timer.

Supervision

I Projekt & Udvikling er vi certificerede supervisorer fra Albatros i Århus. Vi har bred erfaring med både individuel supervision samt gruppesupervision i både kommunens myndighedsafdelinger samt i udførerleddet. Vi tilbyder både supervision som forløb og ad hoc.