Tidligere projekter

Projekt Social Støtte i Overgangen til og Fastholdelse i Job

Som uddannelsesleverandører i dette projekt fra Socialstyrelsen, der løb fra 2017-2020, underviste vi medarbejdere og ledere i de deltagende kommuner i CTI-metoden ligesom vi understøttede den generelle implementering af CTI i projektet.

Derudover har vi i samarbejde med STAR, Socialstyrelsen og Rambøll udviklet en  målgruppespecifik metodemanual, som du kan finde på Socialstyrelsens hjemmeside.