Aktuelle projekter

Projekt HJEM

Projektets ambition er at bekæmpe ungdomshjemløshed i Hjørring Kommune.

I tæt samarbejde med Hjørring Kommune ansøgte vi i august 2019 om tilskud fra én af Socialstyrelsens ansøgningspuljer. Vi ønskede at udvikle en indsats til unge mellem 18 og 30 år, som er i risiko for hjemløshed eller som lever i hjemløshed. Vi modtog 2,1 mio. kr. til Projekt HJEM, som løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022.

Formålet med Projekt HJEM er at reducere antallet af unge hjemløse i Hjørring Kommune med mindst 80% i projektperioden. Målet skal opnås via udvikling og implementering af en sammenhængende, systematisk og datadrevet indsats. Den skal sikre, at antallet af unge hjemløse eller unge med risiko for hjemløshed i Hjørring Kommune aldrig bliver højere end antallet af mulige boliger. Dette vil medføre, at kommunen altid vil have en boligløsning klar til en potentielt hjemløs ung borger. I forløbet tilbydes borgerne ICM-støtte for at sikre, at de unge fastholdes i boligerne samt at de inkluderes i meningsfulde fællesskaber både i og udenfor kommunens tilbud. Projektet er inspireret af Built for Zero. Se evt. mere her.

Projekt Built for Zero

Projektets ambition er at bekæmpe hjemløshed i Danmark.

Af den seneste nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019 fremkommer, at antallet af hjemløse er steget med 29% de sidste ti år. I samme periode er der gennemført projekter på nationalt plan f.eks. Hjemløsestrategien 2009-2013, Ungeprojektet 2014-2017 samt flere projekter på lokalt plan. Projekterne har haft positiv effekt i forhold til at nedbringe antallet af hjemløse i målgruppen. Dog er det ikke lykkedes at standse den negative udvikling i antallet af hjemløse i hverken projektkommunerne eller i landets øvrige kommuner. Noget tyder på, at der er behov for nytænkning og nye løsninger.

På den baggrund er vi pt. i gang med at udvikle et projekt, der har til formål at afskaffe hjemløshed i Danmark. Dette tror vi på, kan opnås gennem udviklingen og implementeringen af en hjemløseindsats, som sikrer at hjemløse i danske kommuner hurtigt og effektivt identificeres, tildeles relevant støtte og genhuses.

Projektet udvikles i samarbejde med den amerikanske nonprofitorganisation; Community Solutions med udgangspunkt i deres Built for Zero initiativ.

For yderligere information kontakt antropologfaglig udviklingskonsulent Louise Marie Pedersen på tlf.: 25 94 08 58 eller på mail louisemarie.p@trancit.dk.