Trancits historie

Virksomheden Trancit blev stiftet i 2015 af socialrådgiver, Finn Brandt, med et ønske om at understøtte landets kommunale indsatser på det specialiserede socialområde.

Det viste sig hurtigt, at der var sager med behov for fleksibel og skræddersyet støtte og en akut boligløsning, der af forskellige årsager ikke kunne løses internt i kommunen. Derfor begyndte vi at hjælpe kommuner med at finde boliger, som en del af vores støtteindsats.

I starten prøvede vi os frem efter bedste evne og formåede på mirakuløs vis at finde egnede boliger – men vi blev hurtigt klar over, at det var et meget komplekst område at bevæge sig ind på. Det var svært at finde egnede boliger til borgere med et meget lavt rådighedsbeløb og komplekse problemstillinger.

Herfra blev vi optagede af at finde løsninger og muligheder på området og begyndte at søge viden i ind- og udland, deltage i konferencer og workshops om hjemløshed og snakke med udlejere, kommuner og borgere i hjemløshed om problematikken. Vi blev også en del af to Socialstyrelsen-projekter med hjemløshed som omdrejningspunkt (læs mere her: link til “projekt HJEM” og “projekt #hjemtilmig” under “projekter” under “viden om”)

Vi stillede hele tiden spørgsmålene:

Hvad står i vejen for, at udsatte borgere får en egnet bolig?

og

Hvilke muligheder og løsninger findes der?

Vi fandt frem til, at barriererne ligger i et komplekst samspil mellem faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden: graden af kompleksitet i borgerens støttebehov, boligmarkedet som helhed, mindset, søjletænkning og arbejdsprocesser internt i det kommunale og regionale system samt i manglende systematik og samarbejde med udlejere.

Vi fandt også frem til løsninger og muligheder. Eksempelvis er det vigtigt, at:

  • Der er sat en konkret person på opgaven med at finde boliger
  • Der er udviklet en systematisk boligsøgningsproces
  • Der etableret et tæt samarbejde med relevante aktører på boligmarkedet, med et fælles værdimæssigt udgangspunkt om at alle har ret til en bolig
  • Housing First mindsettet implementeres i det kommunale og regionale system
  • Der bliver skabt et overblik over antallet af socialt udsatte der mangler en bolig i den enkelte kommune
  • Der etableres et tæt og ledelsesmæssigt forankret samarbejde mellem Ydelse og Myndighed på Socialområdet med henblik på at nedbringe ventetider på afklaring af ydelser og enkeltydelse til depositum eller indskudslån
  • Der er en enkel og brugervenlig indgang for borgerne hvis de ønsker støtte og hjælp.

I Trancit har vi nu fuldt ud fokus på at hjælpe kommuner og borgere med at finde boliger som en del af en skræddersyet støtteindsats og vil blive ved med at være nysgerrige og afsøgende på området, for der er utallige årsager og løsninger, som vi ikke kender til endnu.