Om Trancit

Virksomheden Trancit blev stiftet af Finn Brandt i 2015 ud fra et ønske om at understøtte den kommunale indsats, hvor komplekse borger-, børne-, unge og familiesager af forskellige årsager ikke kan løses internt i kommunen.

Det kan være situationer, hvor:

  • borgeren eller familien har et støttebehov, der kræver en intensiv og fleksibel indsats, som ikke er muligt at imødekomme internt i kommunen
  • der er et konfliktfyldt samarbejde mellem borger/familie og kommune, som forhindrer, at borgeren eller familien modtager den rette støtte
  • borgeren har bopæl i en anden kommune end handle- og betalingskommunen
  • borgeren har behov for både en bolig samt en fleksibel og skræddersyet indsats i eget hjem

Foruden den individuelle og mangeårige praksiserfaring har vores bostøttekorps, familiebehandlere og støtte- og kontaktpersoner gennem Trancit specialiseret sig i at håndtere netop denne type sager. Det gør os i stand til at hjælpe kommunerne med at holde styr på udgiftsniveauet og med at forhindre at borgerens eller familiens støttebehov eskalerer.

Det gør vi ved at levere en fleksibel og skræddersyet indsats, som matcher den enkelte borgers og families behov og ved at sikre en koordinerende indsats, som er i overensstemmelse med kommunens bestilling.

Vi har også specialiseret os i at finde en midlertidig eller permanent bolig til borgeren. Det kan være en træningsbolig eller et kollegielignende tilbud.

I 2019 fik Trancit en ny afdeling: Projekt & Udvikling. Her arbejder vi med udvikling og drift af projekter indenfor socialområdet i samarbejdet med landets kommuner og øvrige samarbejdspartnerne. Udgangspunktet for alle vores projekter er, at vi ønsker at være med til at skabe en bedre støtte og hjælp til borgeren samt en økonomisk forbedring for kommunen.

Vores ambition

Vi vil være Danmarks førende specialister i komplekse borgersager.

Vi vil hjælpe kommuner med at finde boliger til socialt udsatte, fordi vi tror på, at ophold i egen bolig er en forudsætning for udvikling og trivsel.

Vi vil yde støtte til borgere og familier i hele landet, indtil borgeren eller familien bliver så selvhjulpen, at der ikke længere er behov for vores indsats eller indtil intern udfører er klar til at overtage opgaven.

Vi vil udvikle nye og bedre indsatser på socialområdet, som skaber både menneskelig værdi for borgeren og økonomisk værdi for kommunen.

Tilgang og faglighed

I Handicap & Psykiatri samt Børn, Unge & Familier tilbyder vi en kvalificeret faglig indsats og støtte til kommunerne i komplekse borgerforløb. Vi fungerer som en stærk samarbejdspartner, fordi medarbejdergruppens faglighed spænder vidt. Arbejdet udføres metodisk og systematisk ud fra kommunens opsatte mål og vi dokumenterer observationer og underretter løbende om udvikling eller nye støttebehov. Derudover tager vi afsæt i princippet om, at borgeren skal opnå størst mulig grad af autonomi og inklusion i samfundet.

I Projekt & Udvikling tilbyder vi specialiseret viden om hjemløshed, Housing First, ICM og CTI. Ligesom Handicap & Psykiatri og Børn, Unge & Familier har vi erfaring med at finde boliger til målgruppen. Alle afdelinger har både praksis- og projektledererfaring, hvilket gør os i stand til både at udvikle og implementere indsatser, der giver mening for både borger, organisation og bundlinje.

Foruden de tre nævnte afdelinger har vi en uvildig konsulentenhed under Trancit, Center For Videndeling, der yder landsdækkende konsulentbistand til kommunernes myndighedsregi indenfor voksenområdet.

Her har vi erfaring med at:

  • opnå øget kvalitet i sagsbehandlingen
  • optimere opfølgningspraksis med fokus på borgerens retssikkerhed
  • bistå med grundig sagsoplysning
  • understøtte kommunen i at træffe de rigtige afgørelser og forvalte økonomisk ansvarligt

Center For Videndeling peger ikke på konkrete leverandører men bistår i at udrede støttebehov således, at indsats kan udmåles og tilrettelægges. Læs mere her.