Om Trancit

Trancit tilbyder en kvalificeret faglig indsats og støtte til kommunerne i komplekse borgerforløb. Trancit er en handlekraftig og opgaveorienteret virksomhed, der fungerer som et specialiseret, fagligt og nærværende bindeled mellem kommunen på den ene side og borgeren på den anden side.

Trancit er en stærk samarbejdspartner for kommunerne, fordi medarbejdergruppens faglighed spænder vidt, og vi råder over blandt andre socialrådgivere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Vi arbejder metodisk og systematisk ud fra kommunens opsatte mål. Vi dokumenterer vores observationer og underretter løbende om udvikling eller nye behov og situationer. Vi tager vores afsæt i princippet om, at borgeren skal opnå størst mulig grad af autonomi og inklusion i samfundet.

Grundlag

Virksomheden Trancit blev stiftet i 2015 ud fra et ønske om at understøtte den kommunale indsats for borgere med særligt svære og komplicerede fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

Med høj faglighed, handlekraft og social inklusion skaber vi god økonomi i landets kommuner, når vi assisterer ved udfordrende borgersager. Vi arbejder hver dag hårdt på at fremme fagligheden og skabe plads for innovation, så vi fremadrettet vil være Danmarks førende sociale inklusionsvirksomhed.