Om Trancit

Om Trancit

Trancit tilbyder en kvalificeret faglig indsats og støtte til kommunerne i komplekse borgerforløb.  Trancit er er en handlekraftig og opgaveorienteret virksomhed, der fungerer som et specialiseret, fagligt og nærværende bindeled mellem kommunen på den ene side og borgeren på den anden side.

Trancit er en stærk samarbejdspartner for kommunerne, fordi medarbejdergruppens faglighed spænder vidt, og vi råder over blandt andre socialrådgivere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Vi  arbejder metodisk og systematisk ud fra kommunens opsatte mål. Vi dokumenterer vores observationer og underretter løbende om udvikling eller nye behov og situationer. Vi tager vores afsæt i princippet om, at borgeren skal opnå størst mulig grad af autonomi og inklusion i samfundet.