Faglig tilgang

Alle vores bostøtter, støtte-/kontaktpersoner og familiebehandlere har en socialfaglig uddannelse og flere års praktisk erfaring i arbejdet med børn, unge, familier og voksne med komplekse problemstillinger. Vi samarbejder desuden med en række eksterne psykologer, som ved behov kan kobles på vores indsats.

Vores tilgang er:

Ressourcefokuseret

Vi tror på, med inspiration fra den positive psykologi, at alle har ressourcer og at vi som mennesker gør det bedste vi kan i den givne situation. Derfor støtter vi den unge i at blive bevidst om egne styrker, værdier og kompetencer – ofte med udgangspunkt i temaer, som selvværd, personlige ressourcer, fremtidsønsker og udviklingspotentialer. Med en anerkendende tilgang forsøger vi altid at få den bedst mulige forståelse for borgerne eller familierne. Perspektivet og udgangspunktet er, at vi forholder os nysgerrigt og undersøgende på behov og grundvilkår.

Relationsorienteret

I det relationsorienterede arbejde er det vores overbevisning, at det er i relationen mennesker vokser og udvikler sig. Derfor arbejder vi med relationen som afsæt for at skabe stabilitet og positive forandringer i borgernes og familiernes liv.

Narrativ

Vi arbejder aktivt og pædagogisk med at få afdækket de historier som borgerne og familierne fortæller om sig selv – samt med at bringe alternative og mere ressourcefokuserede fortællinger frem i lyset. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi som mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller om os selv og hinanden.