Faglig tilgang

Vi arbejder ud fra en Housing First-inspireret tilgang, hvor boligen udgør et basalt fundament, der giver mulighed for at arbejde med udvikling af en selvstændig tilværelse.

Vi tror på, at langt de fleste borgere, på trods af komplekse udfordringer, vil kunne klare sig i egen bolig – hvis den rette støtte følger med. Derfor arbejder vi ud fra en recovery-orienteret og empowerment-fokuseret tilgang, hvilket betyder, at vi styrker og udvikler borgerens ressourcer samt forudsætninger for at opnå ønsket forandring.

Med alle vores indsatser har vi fokus på høj faglighed og inklusionsfokus, idet vi ved, at adgang til fællesskab er afgørende for den enkeltes forudsætninger for trivsel.

I arbejdet med vores særforanstaltninger arbejder vi projekt- og faseinddelt med udgangspunkt i en rogivende pædagogisk tilgang. Grundlæggende opererer vi ud fra et udviklings- og rehabilteringsperspektiv og vi er inspireret af tilgange som low arousal, gentle teaching og afstemt pædagogik.