Center For Videndeling er Trancits socialfaglige konsulentenhed.

Vi udvikler og kvalitetssikrer praksis på udsatte- og socialområdet, og har flere års erfaring med at samarbejde med og servicere landets kommuner.

Vi faciliterer kompetenceløft og projekter med det formål at styrke den socialfaglige praksis.  

For os er det vigtigt at levere konsulentydelser, der ’virker i den daglige sagsbehandling’, at vi møder praksis i ’øjenhøjde’ og at vi altid tager udgangspunkt i vores kunders aktuelle og konkrete behov.

Vi har erfaring med at bevæge os på alle niveauer i kommunale organisationer, vi møder chefer, ledere og medarbejdere med dyb respekt, og har forståelse for de udfordringer og vilkår som gør sig gældende i en politisk styret organisation.

Styrket sagsbehandling på socialområdet

Det specialiserede socialområde er kendetegnet ved en stor grad af kompleksitet, hvad angår borgere, udfordringer og lovgivning. Tilstrømningen af borgere med behov for hjælp er voksende, og midlerne er begrænsede. Det er derfor afgørende at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, så den enkelte borger sikres den rette støtte og mødes med en tilstrækkelig recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Center For Videndeling har igennem flere år opbygget en efterspurgt specialviden indenfor kvalitetssikring af myndighedssagsbehandling. Vi er altid opdateret på nyeste viden og metoder, har forståelse for- og indgående kendskab til den praksisvirkelighed, der udgør rammen i den kommunale sagsbehandling.

Gennem kompetenceløft, sikring af korrekt sagsbehandling og ledelsessparring, erfarer vi, at det betaler sig at styrke kvaliteten i praksis.  Vi har allerede samarbejdet med et større antal kommuner, og er klar til at bistå flere, der ønsker at investere i myndighedsarbejdet.

Vi tilbyder:

  • Kvalitetssikring af sagsbehandling og sagsgange
  • Sagsanalyse
  • Sagsscreening
  • Kurser og kompetenceløft indenfor myndighedssagsbehandling på socialområdet

Løsninger på hjemløshed – dem finder og afprøver vi sammen

Alle har ret til et sted at bo. Derfor hjælper vi, ud fra et Housing First perspektiv, landets kommuner med at finde løsninger på hjemløshed. Helt konkret bistår vi med facilitering og ledelse af udviklingsprojekter med fokus på sikring af rette støtte i kombination med brug af systematisk indsamling af data.

Vi trækker på erfaring fra tidligere og igangværende projekter, hvor vi i samarbejde med kommuner udformer og afprøver konkrete initiativer målrettet bekæmpelse af hjemløshed.

Vi tilbyder:

  • Samarbejde omkring afprøvning af nye løsninger på hjemløshed
  • Projektledelse og facilitering, herunder kortlægning af behov, ansøgning af fonds- og puljemidler, implementering og evaluering af hjemløsninger i praksis
  • Videndeling og undervisning i Housing First-tilgangen, CTI og ICM