Ambition

Vi vil fremme udsatte unge og voksnes mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig. 

Det vil vi gøre ved at hjælpe borgere med at finde en egnet bolig og levere den rette støtte, som hjælper dem med at blive i den.