Ungdomssanktionskoordinator

Trancits ungdomssanktionskoordinator har en faglig baggrund som socialrådgiver og kriminolog, med flere års erfaring i arbejdet med kriminelle samt kriminalitetstruede unge.
Vores ungdomssanktionskoordinators faglige kompetencer, herunder et indgående kendskab til kriminogene faktorer, kriminel subkultur og bandekriminalitet, danner grundlag for funktionen som ungdomssanktionskoordinator, hvis formål er at sikre kontinuitet og sammenhæng gennem indsatserne og ungdomssanktionens tre faser uafhængigt af anbringelsessted.

Trancits ungdomssanktionskoordinator følger den unge gennem hele forløbet og i et tæt samarbejde med den unge, familien og den enkelte sagsbehandler sikres at ungdomssanktionen gennemføres med et kriminalpræventivt sigte. Ungdomssanktionskoordinatoren anvender bl.a. redskabet YLS/CMI med henblik på at afdække risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos den unge. Ungdomssanktionskoordinatoren anvender ligeledes den dokumenterede metode motiverende interview (MI) til at styrke den unges indre motivation for forandring.

Fase 1

• Den indledende kontakt etableres
• Der tages kontakt til den unges forældre og netværket med henblik på inddragelse
• Ungdomssanktionskoordinator er ansvarlig for planlægning og afvikling af tværfaglige netværksmøder
• Ungdomssanktionskoordinator er tovholder og bindeled mellem den unge, familien og kommunen
• Ungdomssanktionskoordinator introducerer den unge til fase 2, herunder anbringelsesstedet
• Ungdomssanktionskoordinatoren sikrer en hensigtsmæssig overgang

Fase 2

• Koordinator er certificeret bruger af Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS-CMI) som anvendes til at afdække risiko-, behovs- og
responsivitetsfaktorer hos den unge
• Opfølgning på handleplanens mål og delmål
• Koordinatoren er ansvarlig for planlægning og afvikling af tværfaglige netværksmøder
• Inddragelse af den unge og familien i forbindelse med den kommunale handleplan
• Koordinere det tværprofessionelle samarbejde (misbrugskonsulenter, psykologer m.v.)
• Ungdomssanktionskoordinatoren afholder løbende kriminalpræventive samtaler med den unge
• Uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats herunder afdækning af den unges ønsker
• Sikre en hensigtsmæssig overgang til fase 3

Fase 3

• Ungdomssanktionskoordinatoren afholder løbende kriminalpræventive samtaler med den unge
• Støtte den unge med at finde bolig og etablering
• Støtte og vejlede den unge i forhold til uddannelse og arbejde
• Motivere og fastholde den unge i uddannelsestilbud
• Støtte den unge i administrering af egen økonomi
• Støtte den unge og forældre til nye samværsformer
• Støtte den unge til at styrke sit netværk og finde nye samværsformer med netværket
• Motivere og fastholde den unge i behandlingstilbud
• Motivere og hjælpe den unge med at finde fritidstilbud
• Støtte den unge i kontakten med kommunale og offentlige instanser
• Koordinatoren er ansvarlig for planlægning og afvikling af tværfaglige netværksmøder

Kontakt:

Leder for Trancits kriminalpræventive indsatser
Umair Ahmed
Tlf. 25 94 49 51
umair@trancit.dk