Kriminalpræventive indsatser

Den kriminalpræventive indsats har til formål at forebygge, reducere samt minimere kriminel adfærd hos den unge. Trancits kriminalpræventive indsats bygger på en helhedsorienteret tilgang med fokus på både risici og ressourcer hos den unge. Indsatsen bygger på to grundlæggende tilgange i forhold til det kriminalpræventive arbejde:

  • Problemorienteret tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang

Den problemorienterede tilgang sætter fokus på risiko- og kriminogene faktorer, hvorimod den ressourceorienterede tilgang fokuserer på modstandskraft og ressourcer hos den unge, familien og nærmiljøet.

Målgruppen for den kriminalpræventive indsats er unge i alderen 15-23 år, som er karakteriserede ved antisocial adfærd, er kriminalitetstruede og/eller har en kriminel historik.

Kontakt:

Leder for Trancits kriminalpræventive indsatser
Umair Ahmed
Tlf. 25 94 49 51
umair@trancit.dk