Center For Videndeling, Trancits socialfaglige konsulentenhed, faciliterer kompetenceløft for myndighedsrådgivere på det specialiserede voksenområde.

Ved anvendelse af VUM-metoden og i tæt samarbejde med den enkelte sagsbehandler, tilbyder vi kvalitetssikring i enkeltsager samt kompetenceløft via praksislæring og videndeling. Vores koncept er udviklet med afsæt i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven samt Socialstyrelsens anbefalinger.

Vi sætter fokus på optimering af opfølgningspraksis:

Herved understøttes kommunens grundlag for at træffe den rette afgørelse ud fra et både fagligt og økonomisk hensyn, hvor der er overensstemmelse mellem behov, indsats og udgift.

Hensigten med kompetenceforløbet er, at den enkelte sagsbehandler får mulighed for at tage udgangspunkt i egen praksis, herunder at afprøve og implementere ny viden direkte i konkrete, relevante anvendelsessituationer. Herved opnås sammenhæng mellem ny viden og praksis.