ICM-metoden – Handicap & Psykiatri

Hvad er ICM?

(Intensive Case Management)

 

ICM-metoden er en indsats henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, og som har brug for social og praktisk støtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.

En koordinerende, gennemgående støtteperson yder social og praktisk støtte.Indholdet er en intensiv, kontinuerlig indsats, der koordinerer sammensætningen og udførelsen af borgerens ICM-forløb.

Ingen udløbsdato på støtten
ICM-metoden er tidsubegrænset og fortsætter så længe, borgeren har behov for støtten.

Et hjem før alt andet
Metoden benyttes som del af en Housing First-indsats, hvor borgeren tilbydes en helhedsorienteret indsats i form af en permanent boligløsning sammen med social støtte ud fra borgerens behov.

Målet er at borgeren fastholder boligen
Gennem ICM-indsatsen arbejdes med at styrke borgerens livssituation i en række dimensioner af dennes liv så som bolig, økonomi, socialt netværk, daglige aktiviteter, fysisk helbred, psykisk helbred, misbrug, uddannelse og arbejde, så borgeren rustes til at stå på egne ben og til at fastholde boligen.

Hjemløsestrategien med Housing First viser, at 76 % fastholder deres bolig