Træningsboliger

Vi kan hjælpe med at finde enten en midlertidig eller permanent bolig til de borgere, der har behov for det. På den måde sikres det, dels at borgeren får den støtte, som han/hun er berettiget til og dels at kommunens ressourcer udnyttes optimalt.

En træningsbolig er afhængig af, at vi også leverer bostøtten.

Vi tilbyder:

  • træningsboliger – ofte med kort varsel
  • at være tovholder på hele processen omkring boligen – at finde den, fremvise den for borgeren samt bistå ved planlægning og flytning. Det gælder også ved udskrivning fra en psykiatrisk eller retspsykiatrisk afdeling.
  • kort opsigelsesperiode

Borgeren betaler ingen indskud og der er ingen tomgangsleje for kommunen. En borger i en træningsbolig er altid forpligtet til at være boligsøgende og kan ved behov få støtte til den opgave.