Specialindsatsen

Vi yder støtte til borgere, indtil borgeren bliver så selvhjulpen, at der ikke længere er behov for vores indsats eller indtil intern udfører kan varetage opgaven.

Vi hjælper kommunerne med at finde boliger til socialt udsatte, fordi vi tror på, at ophold i egen bolig er en forudsætning for trivsel og udvikling.

Med baggrund i Servicelovens § 85 og § 82b leverer vores bostøttekorps – Specialindsatsen – en  fleksibel og skræddersyet indsats, som matcher den enkelte borgers behov. Vi sikrer en koordinerende indsats, som er i overensstemmelse med kommunens bestilling.

Det kan f.eks. være når:

 • borgeren har et støttebehov, der kræver en intensiv og fleksibel indsats, som ofte ikke er muligt at imødekomme internti kommunen
 • der er et konfliktfyldt samarbejde mellem borger og kommune, som forhindrer, at borgeren modtager den rette støtte
 • borgeren har bopæl i en anden kommune end handle- og betalingskommunen
 • borgeren har behov for en bolig og fleksibel, skræddersyet støtte i eget hjem, fordi de:
  • ikke længere er omfattet af målgruppen for botilbud og derfor skal fraflytte dette
  • har betydelig nedsat funktionsevne, men vurderes til ikke at kunne profitere af et botilbud
  • har ophold på forsorgshjem, herberg, er ”sofasurfer” eller bor på gaden
  • skal udskrives fra en psykiatrisk eller retspsykiatrisk afdeling
  • skal løslades fra fængslet

Derudover kan vi hjælpe med at finde enten en midlertidig eller permanent bolig til de borgere, der har behov for det. Læs mere under “Træningsboliger”.