Om afdelingen

Vores tilgang – hvad kan vi?

Handicap & Psykiatri tilbyder støtte og en kvalificeret faglig indsats til kommunerne i komplekse borgerforløb. Med udgangspunkt i kommunens handleplan og bestilling tilrettelægger vi målrettede socialpædagogiske indsatser tilpasset behovet. Vores skræddersyede løsninger har god effekt og sikrer en tværfaglig og koordineret indsats ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Handicap & Psykiatri møder borgerne med respekt, anerkendelse og ydmyghed. Hos os er de ikke klienter eller sagsnumre, men mennesker med udviklingsmuligheder. Vi arbejder relationsorienteret og tror på, at det skaber de bedste betingelser for udvikling. Med relationen som afsæt arbejder vi for at skabe stabilitet og positive forandringer.

Hos os er empowerment-tanken central. Vi går ikke vejen for vores borger – vi går den sammen med dem. Vi støtter borgerne, hvor de har behov – ikke mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Faglighed

Handicap & Psykiatri er en stærk samarbejdspartner for kommunerne, fordi medarbejdergruppens faglighed spænder vidt. Vi råder over socialrådgivere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter m.fl. I samarbejde med myndighed udarbejder vi en økonomisk forsvarlig og fornuftig ramme, der medvirker til en tryg og stabil tilværelse for socialt udsatte borger.

Udover en socialfaglig uddannelse har vi alle flere års praktisk erfaring i arbejdet med borger med psykosociale udfordringer. Vi er grundige med at sætte os ind i en opgave, og vi dokumenterer systematisk vores arbejde. Indsatsen bliver løbende justeret, så den hele tiden giver mening for alle parter.

Ordentlighed og gennemsigtighed er vigtige værdier for os i Handicap & Psykiatri. Vi sørger for at holde rådgiver orienteret om relevante udfordringer, udviklinger m.m. omkring den igangværende indsats. Vi kontakter også kommunen, når vi af den ene eller anden grund vurderer, at vi kan løse opgaven indenfor færre timer. Det gælder også, hvis barnet, den unge eller familien udviser en så bekymrende adfærd, at vi ikke længere kan tilbyde en passende indsats.

Den systemiske tilgang er en vigtig del af vores faglige fundament. Det betyder, at vi i Handicap & Psykiatri arbejder med helheder. Vi er alle en del af en kontekst, som vi både påvirker og bliver påvirket af. Et perspektiv vi altid tager med os ind i arbejdet.

Det narrative har også stor betydning i vores arbejde og vi tror på, at vi som mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller om os selv og hinanden. Sproget er vigtigt og i den forbindelse er vi bevidste om vores store ansvar. Vi er optaget af at afdække de historier, borgerne fortæller om dem selv samt at bringe alternative og måske mere ressourcefokuserede fortællinger frem i lyset.

Fleksibilitet og tilgængelighed

Vi tilbyder fleksible løsninger målrettet den enkelte opgave, og vi tilrettelægger den sociale indsats i tæt dialog med myndighed. Vi er ikke bange for at tænke kreativt for at skabe positive forandringer, og vores fokus er altid på udviklingsmulighederne.

Vi lægger stor vægt på at tilpasse vores indsats, så det giver mening for de borger, vi arbejder med. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med borgerne. Der er også mulighed for kontakt 24/7, når der er behov for det.