§85 Hjemtagelse

§85 Hjemtagelse

Trancit tilbyder ved hjemtagelse en kvalificeret og mindre indgribende indsats i borgerens hjemkommune.

 

Målgruppe
Målgruppen ved hjemtagelse er borgere, som pt. er placeret uden for egen hjemkommune, og som er bevilget SEL § 107, SEL § 108 eller en omfattende SEL § 85.

 • Borgere, som har taget ophold på et forsorgshjem jf. SEL § 110
 • Borgere, som er socialt udsatte og/eller har en psykiatrisk lidelse

Mere tid til borgeren – flere penge sparet
Trancit tilbyder kvalificeret støtte og hjælp i alle sagens faser for sikring af et koordineret og håndholdt forløb i tæt samarbejde med sagsbehandleren.

Forløbet kan sammensættes efter både almindelig § 85-støtte eller som et CTI-forløb eller en kombination heraf – afhængigt af borgerens problematikker og ønsker.

Et forløb hos Trancit medfører hurtigere opnåelse af indsatsmål samt mere ATA tid for borgeren og er en økonomisk gevinst for jer. Med et individuelt og koordinerende forløb hos Trancit har i sikkerhed for, at borgeren modtager den støtte, som I har bevilliget. Tiden går ikke til andre borgere eller andre opgaver!

I forbindelse med hjemtagelse fra § 107-tilbud
tilbyder vi blandt andet at:

 • Være behjælpelige med at anskaffe den rette bolig til borgeren.
  Vi kan skaffe boliger i hele landet.
 • Yde både den praktiske og sociale støtte i forbindelse med flytningen.
 • Udarbejde forslag til indsatsmål på baggrund af sagens akter og vores
  kendskab til borgeren og dennes motivation, ønsker og drømme.
 • Fremsende skriftlig opfølgning til myndighed hver 3. måned med
  fokus på progression.

 

Bolig først

Trancit tager udgangspunkt i Housing First-tilgangen, hvilket betyder, at Trancit finder en egnet bolig på baggrund af borgerens behov og ønsker i samråd med myndigheden. Dernæst etableres relation til borgeren, og der motiveres til flytningen.
Trancit sørger for det administrative og praktiske i forbindelse med flytningen og udfører herefter den sociale indsats ud fra CTI-metoden.