§85 Akutindsats

§85 Akutindsats

I Trancit har vi arbejdet med akut-sager siden 2004. Vores erfaring siger, at det er omgivelserne der skal tilpasses borgeren og ikke omvendt. Derfor tilbyder vi også vores akutte indsats og særforanstaltninger i de omgivelser, som er mest optimale for borgeren.

Vi tilbyder indsatsen ind i borgerens eget hjem, hvad enten der er tale om en akut situation, eller en længerevarende indsats. Vi kan rykke ind på institutionen, og afskærme borgeren hvis det er nødvendigt, og bidrage med både sikkerheds- og socialfagligt personale. Vi tilbyder genhusning af borgeren i egen bolig, uden indskud, så borgere der ikke længere kan være på institutionen, eller som står uden institutionsplads eller bolig, kan få en fast base, hvor støtten modtages.

Nedenfor kan du læse en af vores samarbejdspartneres udtalelser om Trancits akutindsats.

citat-ikon-trancit

Vesthimmerlands Kommune

Jeg bliver bekendt med Trancit via vores myndighedsafdeling. Efter henvendelsen oplever jeg en effektiv arbejdsgang, hvor der hurtigt bidrages med konsulentbistand samt personer konkret på opgaven (en kompleks borgersag).

Der er en kæmpe faglighed og anerkendende kommunikation. Trancit har i høj grad bidraget til kompetenceløft i komplekse borgersager og vist nye veje i tilgangene.

Håber meget på fremtidigt samarbejde.

Nellie Hilding
Forstander
Byen i Byen, Aalestrup