Handicap & Psykiatri

Handicap & Psykiatri

Handicap & Psykiatri ved Trancit tilbyder helhedsorienteret bostøtte til borgere med komplekse socialpsykiatriske og/eller personlige problemstillinger. Det kan være specialiseret bostøtte målrettet borgere, der enten afviser kontakt eller har så store udfordringer, at ordinær bostøtte ikke kan dække behovet. Vi benytter som udgangspunkt CTI som metode, (Critical Time Intervention), og indsatsen er derfor målrettet og tidsbestemt.

Indsatsen kan således være af både afklarende, understøttende og udviklende karakter, og den tilrettelægges individuelt ud fra et målrettet socialpædagogisk sigte og myndighedens mål.

  • Vi løser akutte situationer og handler hurtigt og effektivt.
  • Vi har stor erfaring inden for det specialiserede område, hvor målgruppen oftest kendetegnes ved at have mistillid til systemet, eller ikke kan honorere de krav der stilles.
  • Vi har døgnåbent.

Du kan læse mere om de forskellige indsatser vi tilbyder i boksene til højre.