Uledsagede flygtninge

Unge uledsagede flygtninge

Trancit tilbyder helhedsorienterede socialpædagogiske tilbud for unge uledsagede flygtninge mellem 15 og 18 år. Vi placerer de unge på eget værelse i kollegiefællesskab. Vi sammensætter individuelle tilbud til unge med særlige udfordringer og behov for placering i egen lejlighed. Vi tilrettelægger målrettede pædagogiske indsatser, som støtter de unges inklusion og udvikling mod selvstændigt at kunne indgå i samfundet.

Læs om vores Trancit-kollegier her

Målgruppe
Tilbuddet retter sig mod unge uledsagede flygtninge mellem 15 og 18 år, som er indrejst og har søgt asyl i Danmark uden ledsagelse af forældre eller andre myndige personer, som kan anses for at være trådt i forældrenes sted.

Der er tale om en særlig gruppe af flygtninge, som både er stærke, men også yderst sårbare og som nogle gange har været udsat for svigt eller udnyttelse under deres lange flugt fra hjemlandet. De fleste er flygtet fra krig, konflikter eller svær fattigdom. Nogle har mistet en eller begge af deres forældre og andre er i desperation sendt i forvejen af familien.

Når disse unge kommer til Danmark er det vigtigt med en målrettet og hurtig indsats, for at skabe stabilitet og ro omkring deres liv. Der er nemlig tale om børn og unge med en lang fremtid foran sig og som skal opholde sig i Danmark i nogle af de mest betydningsfulde og identitetsskabende år af deres liv. De har både ret til en særlig beskyttelse fra os som samfund, og de har behov for støtte til at etablere sig og blive inkluderet i fællesskabet. Det skal vi være bevidste om og ansvarlige overfor.

Modtagelsen
De uledsagede unge flygtninge har brug for kontinuitet og ”bløde overgange” i skiftene mellem institutioner og de forskellige faser, de gennemgår. Trancit sørger for en god overgang fra asylcenter til kommune, hvor vi besøger den unge på asylcenteret og sikrer en tryg og rolig oplevelse, så den unge får en værdig modtagelse. I den nye kommune hjælper vi den unge med etablering og opbygningen af en struktureret dagligdag i de nye omgivelser. Vi støtter modtagelsesprocessen, tager med til lægen, bistår papirarbejdet mv.