SEL §52.3.3

SEL §52.3.3

Trancit tilbyder familiebehandling i borgerens hjem eller i samtalerum, jf. SEL. § 52.3.3. Der arbejdes ud fra myndighedens mål (handleplan eller bestilling) samt daglig journalisering og udarbejdelse af statusudtalelse.

Indsatsen kan kombineres med praktisk pædagogisk støtte jf. 52.3.2 ved behov. Samtidig leverer vi gerne oplysninger til § 50 undersøgelsen sideløbende med indsatsen.

Statusudtalelse sikrer transparens
Statusudtalelsen er en formidling af Trancits resultater til myndighed for at sikre transparens af de sociale indsatser. Dette med henblik på, at myndigheden kan få dokumentation for, at Trancit yder de bestilte indsatser med de forventede resultater.

På baggrund af bestillingen fra myndigheden planlægger Trancit den sociale indsats, hvilket afspejles i vores dokumentation med udarbejdelse af ”Overordnet mål fra myndighed” og ”Trancits delmål”. Trancit udfører den sociale indsats ud fra planlægningen, som dokumenteres i ”KOME”.

I selve opfølgningsfasen udarbejdes dokumentet ”Statusudtalelse”, som beskriver resultaterne af vores socialpædagogiske praksis til myndigheden.

KOME-modellen
KOME-modellen er en systematisk metode til at dokumentere den daglige socialpædagogiske praksis. Trancits dokumentationspraksis har udover barnets/den unges udviklingsmæssige behov også fokus på forældrenes kompetencer og eventuelle vanskeligheder.