SEL §52.3.2

SEL §52.3.2

Trancit tilbyder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. SEL. § 52.3.2. Samtidig leverer vi gerne oplysninger til § 50 undersøgelsen, sideløbende med indsatsen.

Dokumentation og transparens
I Trancit bestræber vi os på at gøre vores arbejde så transparent som muligt. Det vil sige at ressourceforbrug, metode og resultater skal fremgå tydeligt for bestiller. Målene for vores sociale indsatser planlægges altid i samarbejde med kommunen ud fra borgerens samlede forløbsplan. Vi anskuer borgeren som aktør i eget liv og inddrager denne i målsætning og evaluering. Vi arbejder metodisk ud fra aftalte SMART-sikrede målsætninger og dokumenterer systematisk den løbende indsats og borgernes udvikling ud fra KOME-modellen. Ved opfølgningsmøder udarbejder vi, efter aftale, en skriftlig statusrapport ud fra strukturen i ICS-modellen, som er velkendt for mange kommuner.