SEL §11.3

SEL §11.3

Trancit tilbyder forebyggende indsatser efter SEL § 11.3 såsom kontaktpersonsordning, pædagogisk vejledning, terapi for forældre eller familien, individuel støtte til barnet/den unge, og gruppeforløb.

De forebyggende indsatser udspringer af formålet med servicelovens § 11.3, som skal understøtte det tidlige forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet, og give kommunerne mulighed for at sætte ind tidligt, inden problemerne vokser sig så store, at der bliver behov for mere omfattende indsatser.

Kortere rådgivende samtaleforløb under §11.3
Vi har erfaring med varetagelse af kortere rådgivende samtaleforløb til forældre, børn og unge under §11.3. Forløbet består af en forsamtale samt et med kommunen aftalt antal rådgivende samtaler og en efterfølgende tilbagemelding til socialrådgiver. Alt efter problemstillingen kan forløbet være til forældrene eller til barnet/den unge.

Samtaler kombineret med observation
Af og til giver det mening at komme hjem og observere familien i hjemmet i forbindelse med vejledning. Det kan fx være når problemstillingerne handler om konflikt, kommunikation og relationen mellem børn og voksne i familien og hvor der kan være brug for at observere samspillet for at kunne vejlede optimalt.

Her kan vi tilbyde et kombineret observations og vejledningsforløb.