Next Step

Next step – støttekontaktperson & træningsbolig

Med Trancits Next Step-indsats støttes den unge i overgangen fra ung til voksen. Unge borgere flyttes fra eksempelvis institutionspladser til en Trancit træningsbolig, og der sikres væsentlig udgiftsreduktion samt flow i kommunens borgersager.

Next Step er en indsats som kan bevilges jf. SEL. § 52.3.6 som støttekontaktperson for den unge. Den unge anbringes på eget værelse af myndighed.

Der kan ske en konkret vurdering ift. den enkelte, om der er behov for at overgå til en CTI-indsats, når der er fundet permanent bolig til den unge.

Oversigt over Next Step-pakken:

  Træningsbolig

  Uddannelse og job

  Familiesamarbejde

  Netværk

  Kontaktpersonsystem

  Sundhedstjek

Træningsbolig trancit-icon-home

Trancit fremskaffer en passende træningsbolig til den unge.

Indskrivning i en boligforening fra dag ét, så den unge hurtigst muligt finder egen bolig.

Trancit er tovholder ift. alt det praktiske i forbindelse med flytningen.

Uddannelse og jobtrancit-icon-education

I Trancit er der skarpt fokus på den unges styrker og ressourcer. Der arbejdes målrettet med den unges motivation og kompetencer, og der sikres dermed fastholdelse i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet.

Ved tilkøb af A2B, påbegynder den unge og fastholdes i fritidsjob eller uddannelsesrettet- beskæftigelse indenfor 3 mdr.

Familiesamarbejdetrancit-icon-family

Trancit har fokus på den unges familiemæssige netværk. Vi afdækker og undersøger ressourcer i den unges familiemæssige netværk, for derigennem at kunne inddrage dem i samarbejdet. Vi inddrager familien som en vigtig brik i den unges overgang fra ung til voksen, hvorved der er fokus på ressourcer.

Netværktrancit-icon-network

Vi har også fokus på den unges forskellige netværk. Vi starter med at lave en netværks-afdækning og arbejder herudfra med den unge. Der kan f.eks. her mobiliseres ressourcer i netværket, eller der kan arbejdes med adskillelse fra belastende / ressourcekrævende personer. Derudover arbejdes der målrettet på at opsøge netværk i dét lokalsamfund hvor den unge lever. Det sker igennem introduktion af kontaktperson til offentlige arrangementer og igennem foreninger, f.eks. sportsklubber.

Kontaktperson-trancit-icon-friends
system

Alle kontaktpersoner arbejder i tværfaglige, faste teams, med intern og ekstern supervision.

Den unge tilknyttes én primær kontaktperson, som står for den daglige kontakt. Kontaktpersonen arbejder ud fra konkrete tjeklister i forhold til alt det praktiske såsom oprettelse af NEM-ID, opskrivning i boligforeninger, lægetjek osv.

Den specifikke socialpædagogiske indsats aftales individuelt og ud fra borgerens handleplan.

Sundhedstjektrancit-icon-health

Ved opstart udføres altid sundhedstjek af den konkrete borger hos egen læge, således at alle helbredsmæssige forhold er afdækkede.

Sundhed og helbredsforhold dokumenteres løbende i Trancits dokumentationssystem, samt i status til myndighed.