Efterværn

Efterværn

Vi tilbyder efterværn jvf. SEL § 76.

Trancit finder først og fremmest en relevant bolig til den unge, og selve  indsatsen vil bl.a. bestå af:

  • at skabe kontinuitet og stabilitet, bl.a. gennem opfølgning fra en stabil voksen
  • at kortlægge og opbygge den unges netværk
  • at arbejde mod en gradvis selvstændiggørelse
  • en brugerorienteret tilgang med fokus på empowerment og den unges oplevelse af mestring ud fra egne forudsætninger
  • at give de unge tid til at gennemføre overgangsfasen i eget tempo