Andre opgaver

Andre opgaver

  • Kulturelt betingede konflikter. Her tilbyder Trancit støtte ift. den unges identitetsudvikling i en flerkulturel virkelighed, hvor samfundet/familien nogen gange kan have modstridende værdier, krav og forventninger.
  • Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50
  • Traumebehandling
  • Udfører eller bidrager med oplysninger til en §50 undersøgelse, evt. sideløbende med den daglige støtte
  • Konfliktmægling
  • Ungdomssanktionskoordinator
  • Integrationsopgaver jf. § 85
  • Gruppeforløb med børn/unge
  • Gruppeaktiviteter for flygtningebørn – naturskole – natur som løftestang i integrationsarbejdet
  • Psykologisk udredning og psykologsamtaler