Børn & Familier

Børn & Familier

Trancit tilrettelægger målrettede socialpædagogiske indsatser, tilpasset det enkelte barn eller families særlige behov, med udgangspunkt i kommunens handleplan og bestilling.

Social inklusion er vores hjertebarn
På et højt fagligt niveau løfter vi opgaven med respekt og ydmyghed. Gennem vores inklusionstilgang sikrer vi det enkelte barn, den unge samt familien en helhedsorienteret og målrettet indsats, hvor nærmiljøet og fællesskaber skal løfte, når de professionelle slipper.

Vi sikrer transparens
Vi formidler resultater til myndigheden som dokumentation for vores indsats og løsning på opgaven. I Trancit arbejder vi ud fra ICS-modellen og systematiserer den daglige dokumentation via KOME-modellen.

Trancit er det specialiserede, faglige og nærværende bindeled mellem kommunen på den ene side og borgeren på den anden side. I samarbejde med myndigheden, udarbejder vi en økonomisk forsvarlig, fornuftig og konkurrencedygtig ramme. I dette samarbejde skaber vi netop passagen til en tryg og stabil tilværelse for de socialt udsatte børn, unge, voksne og familier.