Dokumentation

Dokumentation

Trancit arbejder metodisk og systematisk og altid på baggrund af myndighedens, herunder borgerens, målsætning. Vores daglige interne dokumentationspraksis er systematiseret ud fra KOME; Konklusion på de bestilte indsatsmål, Observationer (faglige og objektive) som medarbejderne gør sig i relation til indsatsmålet. Metoder, som benyttes i samarbejdet med borgeren for at opnå målsætningen. Evaluering, kan både være borgerens evaluering, pårørendes, medarbejderens, eller andre relevante aktørers evaluering.

Dokumentation i Trancit tjener overordnet to centrale formål. Formidling af Trancits resultater til myndighed for at sikre transparens af de sociale indsatser. Dette med henblik på, at myndigheden kan få dokumentation for, at Trancit yder de bestilte indsatser med de forventede resultater. Læring i form af, at Trancit løbende anvender oplysningerne til at blive klogere på vores socialpædagogiske praksis og videreudvikler denne.

Inden for Børn & Familier er vores dokumentation systematiseret med udgangspunkt i Integrated Children’s System metoden (ICS) og Handicap og Psykiatri-område ud fra Voksen Udredningsmetoden (VUM). Se vores kvalitetsstandarder i boksen til højre.