CTI-metoden – Handicap & Psykiatri

Trancit tilbyder målrettede og tidsbegrænsede forløb med CTI-metoden

Formålet med CTI-forløbet:

“Critical Time Intervention” er en case-management-metode, der har til formål at sikre en vellykket overgang fra en institutionslignende bolig til egen bolig. CTI tilbydes som socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85.

Metoden er en tidsbegrænset indsats på ni måneder fordelt på tre faser af hver tre måneder. Formålet med forløbet er, at borgeren vil få nedbragt sit støttebehov markant og med ordinær § 85-støtte blive i stand til at fastholde boligen, samt gennem CTI-indsatsen at få afdækket sit reelle støttebehov i egen bolig.

 

Den faseopdelte CTI-model

CTI- den faseopdelte model

Fase 1
Her er fokus på at afklare borgerens støttebehov, hvorefter Trancit og borgeren i fællesskab udarbejder en plan for CTI-forløbet.

Fase 2
I 2. fase af forløbet er der fokus på at afprøve og tilpasse den udarbejdede plan. Kontakten mellem medarbejderen og borgeren er mindre intensiv end i første fase af forløbet.

Fase 3
I 3. fase sker den endelige overdragelse af ansvaret for borgerens fremtidige støtte til borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret undervejs i forløbet. Efter 3. fase afsluttes forløbet.

Inden forløbets afslutning aftales det, hvorvidt borgeren, såfremt der fortsat er et støttebehov, skal overgå til ordinær støtte jf. SEL § 85 ved Trancit, eller om der kan visiteres til anden/kommunal aktør, som kan overtage opgaven.

 

Priseksempel – økonomisk besparelse med CTI

Besparelse med CTI - priseksempel

Hvis du har lyst til at høre mere om CTI-indsatsen ved Trancit, er du meget velkommen til at kontakte vores Handicap & Psykiatrichef, Michael Frænde på tlf. 24 82 00 74 eller E-mail: michael.f@trancit.dk