Økonomisk effekt

Økonomisk effekt af forløb med Center for Videndeling

I Center For Videndeling bistår vi myndighed i at sikre faglig såvel som økonomisk optimal ressourceudnyttelse. Dette gør vi gennem kyndig, systematisk sagsudredning, hvilket sikrer grundlag for individuelle konkrete vurderinger med afsæt i proportionalitetsprincippet.

I praksis betyder dette, at vi arbejder ud fra devisen om mindst indgribende indsats, herunder konkret afdækning af sammenhæng mellem dokumenteret støttebehov og iværksat foranstaltning.

Afsæt i VUM-metoden
Gennem praksislæring med afsæt i VUM-metoden (VoksenUdredningsMetoden), bistår vi myndighed i at forhandle fagligt holdbare foranstaltninger på plads, herunder udfærdige konkrete og målbare bestillinger. Herved sikres basis for effektmåling, gennemsigtighed i ressourceforbrug samt effektiviseringspotentiale.

No cure – no pay
Center For Videndelings konsulentbistand ydes efter princippet om ”No cure – no pay”, hvilket betyder, at myndighed ikke skal honorere for ydelsen, medmindre at der opnås en økonomisk besparelse.