Effektivisering

Økonomisk effekt af forløb med Center for Videndeling

I Center For Videndeling bistår vi myndighed i at sikre faglig såvel som økonomisk optimal ressourceudnyttelse. Dette gør vi gennem kyndig, systematisk sagsudredning, hvilket sikrer grundlag for individuelle konkrete vurderinger med afsæt i proportionalitetsprincippet.

I praksis betyder dette, at vi arbejder ud fra devisen om, at der skal være en fagligt dokumenteret sammenhæng mellem: støttebehov, indsats og takst.

Gennem praksislæring med afsæt i VUM-metoden (Voksenudredningsmetoden, bistår vi myndighed i at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag, således at der kan træffes lovmedholdelige afgørelser på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Center for Videndeling anbefaler ikke konkrete leverandører, men bistår myndighed i at afdække og vurdere foranstaltningsgrundlag samt omfang.