Kompetenceløft

Kompetenceløft med Center for Videndeling

Center for Videndeling er inspireret af aktionslæring og støtter myndighed i at implementere ny viden direkte i egen praksis ud fra et specifikt defineret behov/ønske. Derfor arbejdes der med kompetenceudvikling, med afsæt i konkrete komplekse sager udvalgt af myndighed samt systematisk brug af VUM-metoden, som de fleste kommuner allerede benytter.

Læring der kan bruges i praksis
Center for Videndelings hensigt er at skabe læring der kan bruges i praksis. I processen introduceres myndighed for et ’mindset’ bestående af relevante modeller og perspektiver samt inddragelse af tematikker fra praksis. Denne viden effektueres direkte via systematisk og metodisk samarbejde omkring de konkrete udvalgte sager. I samarbejdet faciliteres rum for videndeling, refleksion samt mulighed for at sætte ’handling på læring’ via afprøvning af nye tiltag i praksis.

Øget kvalitet, effektivitet og metodebevisthed
Formålet er øget metodebevidsthed, udvikling af egen myndighedsrolle samt fremadrettet kvalitetssikring og effektivisering af praksis.