Afsluttende rapport

Afsluttende rapport leveret af Center for Videndeling

Som afslutning på konsulterende samarbejde indgået mellem myndighed og Center for Videndeling, Trancit, udarbejdes skriftlig rapport. Rapporten har til formål at tjene som inspirationskilde til videreudvikling samt faglig kvalitetssikring i den fremadrettede sagsbehandling samt at fremkomme med mulige udviklingspunkter, der kan understøtte en effektivisering, herunder optimal ressourceudnyttelse af de etablerede sociale indsatser og tilbud.

Forslag til fokuspunkter og udviklingsområder
Rapporten tager afsæt i observationer, analyse samt faglige vurderinger, foretaget på baggrund af systematisk gennemgang af konkrete udvalgte sager i myndighed. Herved identificeres tendenser og relevante områder i sagsbehandlingen, der ud fra et kvalitetssikringsperspektiv, giver anledning til anbefalinger om øget fremadrettet fokus og/eller justeringer.