Vi tror, på at mennesker med voldsom problemskabende adfærd, i rette omgivelser, med rette støtte, kan komme tilbage i trivsel.

Trancit har stor erfaring med at understøtte de danske kommuner i komplekse sager med borgere, der har brug for en så omfattende støtteindsats, at den ikke kan rummes i eksisterende ordinære tilbud.

Vi kan som udgangspunkt opstarte særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter i hele landet, dog kan der være nogle forbehold og betingelser, der skal aftales og overholdes inden opstart er mulig.