Webinar

Sådan reducerede Hjørring Kommune antallet af unge i hjemløshed med 420% på 1 år

Gratis webinar den 20. maj 2021 kl. 14.00-15.30 

TILMELDING LUKKET

OBS! Se optagelse af webinaret i bunden af siden

Tilmeld dig dette webinar hvor du bliver klogere på, hvordan hjemløshed kan bekæmpes i en kommunal kontekst 

I 2019 udmøntede Socialstyrelsen en pulje, der skulle bidrage til at bekæmpe hjemløshed blandt unge i Danmark. Hjørring Kommune og Trancit gik sammen om at søge puljen og her opstod projekt HJEM. 

Halvvejs gennem projektet ser resultaterne således ud: 

 • Der er opsporet 43 unge i hjemløshed, hvilket er 8 gange flere end antal registrerede i den seneste nationale kortlægning af hjemløshed. Herudover er der opsporet 15 unge i risiko for hjemløshed, som havde brug for støtte og hjælp til at finde eller fastholde en bolig.
 • Der er etableret en permanent boligløsning til 21 unge i hjemløshed – det vil sige 420% flere end de 5, som er registreret i kortlægningen. Herudover har 9 unge i risiko for hjemløshed fået hjælp til at etablere en mere stabil boligsituation i en ny bolig. 

Resultaterne tegner et billede af, at:  

 • Der er langt flere unge som lever i hjemløshed end vi tror  
 • Det er muligt at opspore og etablere permanente boligløsninger til unge i hjemløshed via tilgangen i projekt HJEM 

Men hvordan gjorde de, i Hjørring Kommune? 

Det kan du høre om på dette webinar, hvor:   

 • Socialstyrelsen fremlægger perspektiver på hjemløshed blandt unge og baggrunden for puljen 
 • Projektlederen fortæller om projektets målsætninger, resultater og arbejdsmetoder 
 • Hjemløseteamet i Hjørring Kommune fortæller om indsatsen set fra deres og de unges stol 

Du vil blandt andet høre om:

 • Hvorfor det er så svært at opspore unge i hjemløshed
 • Hvordan der kan skabes et realistisk her-og-nu overblik over antal borgere i hjemløshed
 • Hvordan det er muligt at opspore unge i hjemløshed med en enkel indgang og samarbejde på tværs
 • Hvordan man finder boliger til unge i hjemløshed

Du går hjem med:

 • Konkrete værktøjer og tilgange, som kan bruges i arbejdet med borgere i hjemløshed
 • Nye perspektiver på omfanget af og tilgange til hjemløshed

Tilmeld webinaret: Sådan reducerede Hjørring Kommune antallet af unge i hjemløshed med 420% på 1 år

Tid: 20. maj 2021 kl. 14.00-15.30

Sted: Teams

Pris: Gratis

Målgruppe: Kommunale medarbejdere og ledere på socialområdet

Har du spørgsmål til webinaret?

Kontakt

Foto er på vej

Iben Nielsen
Chefkonsulent
iben.n@trancit.dk
25 94 83 81

Louise Marie

Se optagelse af webinaret her:

OBS! Der er pause mellem 45:37 og 56:30, som I bare kan scrolle henover