Center for Hjemløshed

Alle har ret til et hjem og vi tror på at hjemløshed kan afskaffes med den rette støtte.

  • Housing First
  • Danmark uden hjemløshed
  • Invester i mennesket

 ”Danmark uden Hjemløshed”

 

 

En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed og borgere

på kanten af arbejdsmarkedet

En investeringscase i fremtidens unge og mennesker, der har

brug for særlig støtte til at komme videre i livet

 

 

Erfaringer fra Housing First har over en årrække vist særdeles gode

effekter. Mange hjemløse og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet har via en række af de anvendte metoder i Housing First, fundet fodfæste i bolig, uddannelse eller job og ikke mindst fundet balance og social trivsel.

 

Trancit har stor viden og praktisk erfaring i udfoldelse og implementering af Housing First-metoden. Vi har udviklet en investeringscase, hvor du og din kommune, over eksempelvis tre år, får mulighed for implementering af Housing First. Der er tale om en investeringstilgang, hvor potentialet er stort, både menneskeligt og økonomisk og hvor man som kommune selv har mulighed for at stå for investeringen, men der er også mulighed for at inddrage for eksempel Den Sociale Investeringsfond.

 

Der vil være tale om store menneskelige gevinster for de enkelte borgere, ift. både at få den rette bolig – den rette støtte – samt tilknytning til arbejdsmarkedet, og som en sidegevinst , får både kommune og samfund mulighed for at forløse et stort økonomisk potentiale, udover de menneskelige gevinster.

Derudover er der mulighed for implementering af hjemløsestrategier jf. ny lovgivning på området.

 

Trancit går forrest i et forløb. Vi viser med udgangspunkt i borgere fra din kommune, og i dit lokalområde, hvorledes man konkret kan implementere Housing First overfor hjemløse i kommunen og hvorledes indsatser kan sammentænkes ift. uddannelses- og jobrettede tiltag. Vi koordinerer og iværksætter indsatser. Indsatser, der ikke blot har udgangspunkt i evidensbaserede tilgange, men som også vil give langsigtede og bæredygtige effekter til de udsatte unge i jeres kommune.

 

Trancit tilbyder i modellen lærings- og kursusforløb, og vil med udgangspunkt i borgere hos jer medvirke til implementering af en række værktøjer og tilgange. Vi vil vise, at det også økonomisk kan betale sig at investere i mennesker, der har svært ved at finde bolig og fodfæste i livet.

Har du spørgsmål til Center for Hjemløshed?

Kontakt

Foto er på vej

Iben Nielsen
Chefkonsulent
iben.n@trancit.dk
25 94 83 81

Foto er på vej