Indsatser

Trancit leverer helhedsorienterede indsatser inden for bolig, støtte og job. Vi tror på, at den rette støtte er en forudsætning for, at den enkelte borger kan lykkes. Vi arbejder med afsæt i Housing First. Her er boligen en basal menneskeret, som er med til at skabe sikkerhed i den enkeltes livssituation. Derudover er støtte og job er med til at skabe yderligere stabilitet.

 

Vi leverer også §85-bostøtte til borgere – en socialpædagogisk indsats ambulant eller i eget hjem til borgere over 18 år. Vi arbejder med planlægning af indsatserne med afsæt i den nye hovedlov, så borgeren oplever at modtage en enkel og sammenhængende hjælp. Læs mere her.

 

Vidensvisitter, undervisning og rådgivning

Hos Trancit afholder vi løbende webinarer og kurser og kan tilbyde undervisning i:

  • Housing First

  • CTI

  • ICM

  • Styrket fokus på beskæftigelse i Socialpsykiatrien

Vi tilbyder også vidensvisitter, hvor vi deler vores viden om, hvordan man kan styrke implementeringen af Housing First. Vi træder også gerne til og rådgiver på konkret sagsniveau, når behovet for sparring og rådgivning opstår.

Kontakt:

Jesper Holm

Leder af Center For Helhedsorienterede Indsatser

Jesper.h@trancit.dk

25942238

 

 

TRANCIT | Adelgade 106 | 8660 Skanderborg | mail@trancit.dk | Tlf: 25 94 94 54 | Copyright © 2023 Trancit. All rights reserved.