Træningsbolig til unge

Vi har mulighed for at finde en træningsbolig til unge i alderen 16-23 år med psykosociale problemstillinger. Vores træningsboliger er således både målrettet unge under og over 18 år. Det kan f.eks. dreje sig om en anbringelse i egen bolig eller et efterværnsforløb. Indsatsen er fleksibel og målrettes den enkeltes behov. Tilbuddet indebærer dog altid støtte fra Trancit i minimum 10 timer ugentligt.

Målgruppen kan være unge som:

 • ikke længere profiterer af eller kan fastholdes i en døgnanbringelse
 • har behov for et akut tilbud
 • har et ønske om at bo for sig selv, men som ikke vurderes parate til at klare sig på egen hånd i egen bolig

Vores støtte kan indebære:

 • praktisk støtte til etablering
 • ADL-træning
 • afklaring af støttebehov
 • råd og vejledning
 • støtte til opretholdelse af en struktur i hverdagen
 • støtte til udvikling og fastholdelse af hensigtsmæssige mønstre
 • at guide den unge i, hvor man kan hente hjælp, råd og vejledning i forskellige sammenhænge
 • at samarbejde med relevante parter som f.eks. skole, UU-vejleder, forældre, sundhedspersonale
 • fokus på uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse

Det er en vigtig del af vores arbejde at understøtte de unges tanker og drømme om deres fremtid. Vores tilgang er ressourcefokuseret herigennem støttes den unge i at opnå bevidsthed om egne styrker, værdier og kompetencer i forhold til job og uddannelse. Vi prioriterer højt at støtte de unge i at fastholde en tilknytning til skole og uddannelse.

I tæt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende sikrer vi en fokuseret beskæftigelsesrettet indsats. Det store fokus på fritidsjob hænger for os godt sammen med skole og uddannelse. I den proces bliver de unge bedre i stand til at formulere en ønsket vej for dem selv og deres uddannelse.

Med en helhedsorienteret tilgang støtter vi op omkring alle aktuelle aspekter af den unges liv. Fundamentet styrkes, hvorfra den unge bevæger sig ud i voksenlivet. Vi arbejder med de ydre rammer ved at støtte den unge i at klare hverdagsopgaver og udfordringer samt i at opbygge nogle sunde hverdagsrutiner. Vi arbejder også med det indre ved at støtte den unge i forskellige temaer, som f.eks. selvværd, personlige ressourcer, fremtidsønsker, udviklingspotentialer m.m.

At understøtte den følelsesmæssige og indre udvikling er en vigtig del af vores rolle. I det relationsorienterede arbejde er det vores overbevisning, at det er i relationen mennesker vokser og udvikler sig. Med relationen som afsæt, arbejder vi for at skabe stabilitet og positive forandringer i den unges liv.