Kollegielignende tilbud

Kollegielignende tilbud

For unge piger

Vi har mulighed for at tilbyde en plads på vores kollegielignende tilbud eller kontakt os for eventuel etablering af et kollegielignende tilbud i netop din kommune. Det er forudsat, at I har 3-5 sager, hvor Trancit yder støtte til den enkelte unge pige i minimum 10 timer ugentligt.

Målgruppe

Det kan være unge piger i alderen 16-21 år med forskellige psykosociale udfordringer, som kan have gavn af et åbent pædagogisk miljø uden døgndækning.

Målgruppen kan være unge piger der:

 • ikke længere profiterer af eller kan fastholdes i en døgnanbringelse
 • har behov for et akut tilbud
 • har et ønske om at bo for sig selv, men som ikke vurderes parat til at klare sig på egen hånd i egen bolig

Vi gør opmærksom på, at vi ikke modtager unge piger, som kræver døgndækning eller har et massivt misbrug.

En helhedsorienteret indsats

Vi støtter op om alle aspekter, koordinerer og samarbejder med relevante parter som f.eks. rådgiver, skole, UU-vejleder, forældre, sundhedspersonale m.fl.

De unge piger bevilges individuelle forløb. For de fleste vil en del af forløbet dreje sig om at lære at blive selvstændige og få en hverdag til at fungere uden hjælp eller med let støtte. Sammen med de unge piger arbejder vi med at opbygge en realistisk og meningsfuld struktur. Da alle unge piger er forskellige, varierer metoder og indsats. Arbejdet fokuseres omkring den unge piges ressourcer, motivation samt ønsker omkring fremtid og egen udvikling.

Vores mål med indsatserne er:

 • at støtte den unge pige i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og med hensyn til individuelle udfordringer, støtter vi den unge pige i dagligdagens praktiske opgaver. Det kan være adresseflytning, bankkonto, buskort, indmeldelse i boligforening, tandlægeaftaler, økonomisk overblik m.m.
 • at afdække og afklare den unge piges ressourcer og udfordringer samt eventuelt fremtidigt støttebehov. I samarbejde med Brückner Praksis i Århus har vi mulighed for at igangsætte psykologiske undersøgelser og udredninger.
 • at løse et akut behov og er behjælpelige med at hente og etablere med kort varsel.

Vores vision er:

 • at skabe et trygt sted for den unge pige at være
 • at efter endt ophold hos os, står den unge pige stærkere i forhold til at klare en dagligdag med, hvad den indebærer af praktiske gøremål
 • at stå stærkere i sig selv og at deres bevidsthed omkring egen livssituation, ressourcer, følelser, fremtidsønsker m.m. er styrket, når den unge pige flytter

En tryg og rolig ramme

Når den unge pige kommer til os, har vi stort fokus på at skabe stabilitet og ro omkring hendes liv. Den unge pige får tildelt eget værelse i vores kollegielignende tilbud. De bor sammen med tre-fire andre unge piger og indgår således i et forpligtende fællesskab, hvilket vi forventer, at de tager ansvar for.

Vores kollegielignende tilbud har fast pædagogisk personale morgen, middag og aften. Der er ikke overnattende personale, men det kan i kortere perioder iværksættes, hvis der opstår behov.

I en tryg og rolig ramme, arbejder vi med at styrke det fundament, hvorfra den unge pige bevæger sig ud i voksenlivet. Gennem en fast daglig rytme opbygges nogle sunde hverdagsvaner og rutiner understøttet af ADL-træning. Gennem forskellige pædagogiske aktiviteter arbejder vi med temaer som selvværd, personlige ressourcer, følelser, nuværende livssituation, fremtidsønsker, udviklingspotentialer m.m.

Botræning og selvstændighed

Vi møder den unge pige, hvor hun er og vores pædagogiske personale støtter og vejleder med en ressourcefokuseret tilgang. Nogle unge piger er meget selvstændige og skal ikke have så meget hjælp og bliver dermed hurtigt klar til at komme i egen bolig. Andre har brug for meget støtte og mere tid, før de er klar til selvstændigt at flytte i egen bolig.

Med fokus på empowerment tankegangen går vi meget op i at gå vejen sammen med den unge pige. Vi arbejder med at tage ansvar for eget liv, derfor agerer vores pædagogiske personale hverken chauffør, kok eller rengøringshjælp. Til gengæld støtter vi den unge pige i at klare disse hverdagsopgaver og udfordringer.

Den unge pige skal tage del i ugentlige husmøder, hvor indkøb, madlavning og rengøring planlægges. Den enkelte unge pige modtager den nødvendige støtte og vejledning, der er behov for i forbindelse med de praktiske gøremål. Vi har fokus på, at den unge pige lærer om kost, indkøb, planlægning af økonomi, hygiejne, indeklima, om at spare på lys, vand og varme m.m. Det er vores ansvar at sikre, at den unge pige opnår viden om, hvor hun kan hente hjælp, råd og vejledning.

Der er gode muligheder for, at den unge pige selv kan transportere sig til skole og fritidsaktiviteter enten på cykel eller med offentlig transport.

Vi har mulighed for at tilbyde træningsbolig til den unge pige, når opholdet på vores kollegielignende tilbud er afsluttet. I træningsboligen vil den unge pige fortsat modtage støtte fra vores pædagogiske personale. Læs mere under Træningsbolig.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er en vigtig del af vores arbejde at understøtte den unge piges tanker og drømme om fremtiden. Vores tilgang er ressourcefokuseret, herigennem støttes den unge pige i at opnå bevidsthed om egne styrker, værdier og kompetencer i forhold til job og uddannelse. Vi prioriterer højt at støtte den unge pige i at fastholde tilknytning til skole og uddannelse.

I tæt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende sikrer vi en fokuseret beskæftigelsesrettet indsats. Fokus på fritidsjob hænger for os godt sammen med skole og uddannelse. I den proces bliver den unge pige bedre i stand til at formulere en ønsket vej personligt, for uddannelse samt identificere egne evner og kompetencer.

Personlig udvikling

At støtte den unge pige i følelsesmæssige og indre udvikling er en vigtig del af vores rolle. I det relationsorienterede arbejde er det vores overbevisning, at det er i relationen mennesker vokser og udvikler sig. Med relationen som afsæt, arbejder vi for at skabe stabilitet og positive forandringer i den unge piges liv.

Vi er optaget af udviklingstraumer og er bevidste om, at vores unge piger kommer med en historisk. Med den mentaliserende tilgang er det vores opgave at forsøge at forstå ved at kigge bag om adfærden. Fokus ligger på den unge piges strategier og mekanismer samt at skabe bevidsthed om dem og støtte i forsøget på at gå nye veje.

Vi er optagede af de historier, den unge pige fortæller om sig selv samt af at bringe alternative fortællinger frem i lyset. Hos os er omsorg et vigtigt begreb samt at spejle den unge pige på en positiv, omsorgsfuld og validerende måde. Med afsæt i en ressourcefokuseret tilgang arbejder vi med at støtte den unge pige i at udnytte hendes potentialer og styrker på en hensigtsmæssig måde. Vi har f.eks. fokus på, at den unge pige engagerer sig i sunde fritidsaktiviteter, der er meningsfulde for hende.

Sideløbende med ovenstående forventer vi, at den unge pige tager del i og medansvar for det forløb de er i, hos os.

Under 18 år

Indhold:

 • den unge pige anbringes på eget værelse i vores kollegielignende botilbud
 • pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne alle ugens dage
 • støtte om morgenen i hverdage
 • psykologisk screening og udredning
 • målrettet indsats der hjælper den unge pige til at blive bevidst om egne ressourcer, værdier og ønsker i forhold til job og uddannelse
 • ugentlige pædagogiske indsatser
 • fyldestgørende statusbeskrivelser og opfølgning – første gang efter tre måneder, herefter hvert halve år
 • støtte til at finde fritidsjob med fokus på at det er etableret inden for tre måneder
 • en brugt cykel i rimelig stand ved indskrivning
 • buskort
 • kost, logi, tøj- og lommepenge
 • et kontingent til en fritidsaktivitet
 • al kørsel forbundet med opgaveløsningen

Over 18 år

Indholdet vil som udgangspunkt være det samme, efter den unge pige er fyldt 18 år. Omkring 17 ½ år vil der være opfølgningsmøde med fokus på det videre forløb efter det 18. år.

 På mødet bliver der drøftet:

 • nedjustering af timer og pris
 • mulighed for træningsbolig i Trancit
 • mulighed for egen bolig
 • klargøring til intern udfører i den enkelte kommune med overleveringsperiode fra Trancit

Hvis ovenstående har skabt interesse kontakt os for pris og muligheder.

For unge mænd

Vi har mulighed for at tilbyde en plads på vores kollegielignende tilbud og kontakt os for eventuel etablering af et kollegielignende tilbud i netop din kommune. Det er forudsat, at I har 3-5 sager, hvor Trancit yder støtte til den enkelte unge mand i minimum 10 timer ugentligt.

Målgruppe

Det kan være unge mænd i alderen 16-21 år med forskellige psykosociale udfordringer, som kan have gavn af et åbent pædagogisk miljø uden døgndækning.

Målgruppen kan være unge mænd der:

 • ikke længere profiterer af eller kan fastholdes i en døgnanbringelse
 • har behov for et akut tilbud
 • har et ønske om at bo for sig selv, men som ikke vurderes parat til at klare sig på egen hånd i egen bolig

Vi gør opmærksom på, at vi ikke modtager unge mænd, som kræver døgndækning eller har et massivt misbrug.

En helhedsorienteret indsats

Vi støtter op om alle aspekter, koordinerer og samarbejder med relevante parter som f.eks. rådgiver, skole, UU-vejleder, forældre, sundhedspersonale m.fl.

De unge mænd bevilges individuelle forløb. For de fleste vil en del af forløbet dreje sig om at lære at blive selvstændige og få en hverdag til at fungere uden hjælp eller med let støtte. Sammen med de unge mænd arbejder vi med at opbygge en realistisk og meningsfuld struktur. Da alle unge mænd er forskellige, varierer metoder og indsats. Arbejdet fokuseres omkring den unge mands ressourcer, motivation samt ønsker omkring fremtid og egen udvikling.

Vores mål med indsatserne er:

 • at støtte den unge mand i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og med hensyn til individuelle udfordringer, støtter vi den unge mand i dagligdagens praktiske opgaver. Det kan være adresseflytning, bankkonto, buskort, indmeldelse i boligforening, tandlægeaftaler, økonomisk overblik m.m.
 • at afdække og afklare den unge mands ressourcer og udfordringer samt eventuelt fremtidigt støttebehov. I samarbejde med Brückner Praksis i Århus har vi mulighed for at igangsætte psykologiske undersøgelser og udredninger.
 • at løse et akut behov og er behjælpelige med at hente og etablere med kort varsel.

Vores vision er:

 • at skabe et trygt sted for den unge mand at være
 • at efter endt ophold hos os, står den unge mand stærkere i forhold til at klare en dagligdag med, hvad den indebærer af praktiske gøremål
 • at stå stærkere i sig selv og at deres bevidsthed omkring egen livssituation, ressourcer, følelser, fremtidsønsker m.m. er styrket, når den unge mand flytter

En tryg og rolig ramme

Når den unge mand kommer til os, har vi stort fokus på at skabe stabilitet og ro omkring hans liv. Den unge mand får tildelt eget værelse i vores kollegielignende tilbud. De bor sammen med tre-fire andre unge mænd og indgår således i et forpligtende fællesskab, hvilket vi forventer, at de tager ansvar for.

Vores kollegielignende tilbud har fast pædagogisk personale morgen, middage og aften. Der er ikke overnattende personale, men det kan i kortere perioder iværksættes, hvis der opstår behov.

I en tryg og rolig ramme, arbejder vi med at styrke det fundament, hvorfra den unge mand bevæger sig ud i voksenlivet. Gennem en fast daglig rytme opbygges nogle sunde hverdagsvaner og rutiner understøtte af ADL-træning. Gennem forskellige pædagogiske aktiviteter arbejder vi med temaer som selvværd, personlige ressourcer, følelser, nuværende livssituation, fremtidsønsker, udviklingspotentialer m.m.

Botræning og selvstændighed

Vi møder den unge mand, hvor han er og vores pædagogiske personale støtter og vejleder med en ressourcefokuseret tilgang. Nogle unge mænd er meget selvstændige og skal ikke have så meget hjælp og bliver dermed hurtigt klar til at komme i egen bolig. Andre har brug for meget støtte og mere tid, før de er klar til selvstændigt at flytte i egen bolig.

Med fokus på empowerment tankegangen går vi meget op i at gå vejen sammen med den unge mand. Vi arbejder med at tage ansvar for eget liv, derfor agerer vores pædagogiske personale hverken chauffør, kok eller rengøringshjælp. Til gengæld støtter vi den unge mand i at klare disse hverdagsopgaver og udfordringer.

Den unge mand skal tage del i ugentlige husmøder, hvor indkøb, madlavning og rengøring planlægges. Den enkelte unge mand modtager den nødvendige støtte og vejledning, der er behov for i forbindelse med de praktiske gøremål. Vi har fokus på, at den unge mand lærer om kost, indkøb, planlægning af økonomi, hygiejne, indeklima, om at spare på lys, vand og varme m.m. Det er vores ansvar at sikre, at den unge mand opnår viden om, hvor han kan hente hjælp, råd og vejledning.

Der er gode muligheder for, at den unge mand selv kan transportere sig til skole og fritidsaktiviteter enten på cykel eller med offentlig transport.

Vi har mulighed for at tilbyde træningsbolig til den unge mand, når opholdet på vores kollegielignende tilbud er afsluttet. I træningsboligen vil den unge mand fortsat modtage støtte fra vores pædagogiske personale. Læs mere under Træningsbolig.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er en vigtig del af vores arbejde at understøtte den unge mands tanker og drømme om fremtiden. Vores tilgang er ressourcefokuseret, herigennem støttes den unge mand i at opnå bevidsthed om egne styrker, værdier og kompetencer i forhold til job og uddannelse. Vi prioriterer højt at støtte den unge mand i at fastholde tilknytning til skole og uddannelse.

I tæt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende sikrer vi en fokuseret beskæftigelsesrettet indsats. Fokus på fritidsjob hænger for os godt sammen med skole og uddannelse. I den proces bliver den unge mand bedre i stand til at formulere en ønsket vej personligt, for uddannelse samt identificere egne evner og kompetencer.

Personlig udvikling

At støtte den unge mand i følelsesmæssige og indre udvikling er en vigtig del af vores rolle. I det relationsorienterede arbejde er det vores overbevisning, at det er i relationen mennesker vokser og udvikler sig. Med relationen som afsæt, arbejder vi for at skabe stabilitet og positive forandringer i den unge mands liv.

Vi er optaget af udviklingstraumer og er bevidste om, at vores unge mænd kommer med en historik. Med den mentaliserende tilgang er det vores opgave at forsøge at forstå ved at kigge bag om adfærden. Fokus ligger på den unge mands strategier og mekanismer samt at skabe bevidsthed om dem og støtte i forsøget på at gå nye veje.

Vi er optagede af de historier, den unge mand fortæller om sig selv samt af at bringe alternative fortællinger frem i lyset. Hos os er omsorg et vigtigt begreb samt at spejle den unge mand på en positiv, omsorgsfuld og validerende måde. Med afsæt i en ressourcefokuseret tilgang arbejder vi med at støtte den unge mand i at udnytte hans potentialer og styrker på en hensigtsmæssig måde. Vi har f.eks. fokus på, at den unge mand engagerer sig i sunde fritidsaktiviteter, der er meningsfulde for ham.

Sideløbende med ovenstående forventer vi, at den unge mand tager del i og medansvar for det forløb de er i, hos os.

Under 18 år

Indhold:

 • den unge mand anbringes på eget værelse i vores kollegielignende botilbud
 • pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne alle ugens dage
 • støtte om morgenen i hverdage
 • psykologisk screening og udredning
 • målrettet indsats der hjælper den unge mand til at blive bevidst om egne ressourcer, værdier og ønsker i forhold til job og uddannelse
 • ugentlige pædagogiske indsatser
 • fyldestgørende statusbeskrivelser og opfølgning – første gang efter tre måneder, herefter hvert halve år
 • støtte til at finde fritidsjob med fokus på at det er etableret inden for tre måneder
 • en brugt cykel i rimelig stand ved indskrivning
 • buskort
 • kost, logi, tøj- og lommepenge
 • et kontingent til en fritidsaktivitet
 • al kørsel forbundet med opgaveløsningen

Over 18 år

Indholdet vil som udgangspunkt være det samme, efter den unge mand er fyldt 18 år. Omkring 17 ½ år vil der være opfølgningsmøde med fokus på det videre forløb efter det 18. år.

 På mødet bliver der drøftet:

 • nedjustering af timer og pris
 • mulighed for træningsbolig i Trancit
 • mulighed for egen bolig
 • klargøring til intern udfører i den enkelte kommune med overleveringsperiode fra Trancit

Hvis ovenstående har skabt interesse kontakt os for pris og muligheder.